Articles guardats
Cooperatives de crèdit: les claus del seu creixement

Cooperatiu Finances Socis

Cooperatives de crèdit: les claus del seu creixement

El terme entitat financera, encara que resulta molt ampli i complex al mateix temps, forma part de la nostra vida diària. En definitiva, en l’actualitat, les relacions amb les entitats financeres són indispensables. I és que el més normal en la societat actual és haver de recórrer a una entitat financera per a gestionar correctament els nostres diners.

És per això que, en aquest article, portem una explicació detallada del que són les cooperatives de crèdit i dels seus valors més diferencials.

Què són les cooperatives de crèdit?

Són entitats privades que tenen un doble caràcter: són societats cooperatives i, a més, són entitats de crèdit.

En les cooperatives de crèdit, la propietat la tenen els seus socis cooperativistes i són ells els responsables de prendre les decisions directives sobre l’entitat. Els òrgans socials que regulen les cooperatives de crèdit són l’Assemblea General, el Consell Rector i el Consell Social. Aquest últim òrgan és la representació i veu dels interessos i aspiracions dels treballadors davant els òrgans interns.

És a dir, una característica distintiva del model cooperatiu és que el soci és, alhora, client i propietari de l’entitat.

“La missió de les cooperatives de crèdit és servir els seus socis.”

A què es deu la seva tendència creixent?

Bàsicament, a la seva filosofia de servei a les persones amb una estratègia basada en valors clau com:

  1. La confiança. És la clau de la relació entre un banc cooperatiu i els seus membres. Les persones són el més important; per tant, les operacions d’un banc cooperatiu estan dissenyades exclusivament per oferir-los un bon servei i relacions a llarg termini.
  2. La resiliència. Gràcies a la implicació dels socis amb l’entitat, els bancs cooperatius s’anticipen i s’adapten a les circumstàncies canviants i poden reinventar-se més que d’altres.
  3. La governança. Com hem comentat, el client és, alhora, soci i propietari. Els socis i les sòcies participen directament de la propietat, la gestió i els resultats. Els membres són la màxima prioritat: són la raó de ser, el present i el futur.
  4. La solidaritat. El caràcter social de la banca cooperativa emfatitza el comú dels socis i de les sòcies i, en conseqüència, emfatitza el bé comú de la societat.
  5. La proximitat. Les cooperatives s’identifiquen intensament amb els col·lectius de socis i sòcies amb els quals treballen. Es comprometen amb les persones i els professionals interactuant i entenent les seves necessitats. La relació amb els socis, sigui presencial o digital, és una prioritat.
  6. El compromís social. Les cooperatives treballen per aconseguir el desenvolupament sostenible de les seves comunitats mitjançant polítiques aprovades pels seus socis. A través de valors i interessos compartits, es creen solucions innovadores a problemes socials que generen des de llocs de treball fins a projectes d’energia renovable.

D’altra banda, la tendència de creixement es deu també a la seva aposta pel finançament de l’economia local i la participació dels seus socis, prioritzant l’interès general i el bé comú per sobre d’interessos particulars.