Articles guardats
Dia Mundial de l’Arbre: una font de vida per al nostre planeta

Actualitat Economia sostenible

Dia Mundial de l’Arbre: una font de vida per al nostre planeta

Cada 28 de juny es commemora el Dia Mundial de l’Arbre. Per què és tan important aquest dia? L’objectiu principal de celebrar aquesta data és recordar i destacar l’enorme importància que els arbres tenen en la nostra vida i en la conservació del medi ambient, així com crear consciència sobre la cura dels recursos que provenen d’aquesta font natural.

En definitiva, els arbres són font de vida. No només en allò relacionat amb els ecosistemes naturals, sinó també per a la supervivència de l’ésser humà. La desforestació ens està perjudicant a curt i a llarg termini i està posant en risc la nostra pròpia supervivència. Si no actuem, la Terra es quedarà sense els seus pulmons.

És per aquesta raó que, en aquest article, portem alguns dels beneficis principals que aporten els arbres al medi ambient. Ser-ne conscients és el primer pas.

Beneficis dels arbres per a la conservació del medi ambient
  1. Absorbeixen el diòxid de carboni, principal causant de l’escalfament global, removent i emmagatzemant el carboni alhora que alliberen oxigen. D’aquesta manera, netegen l’aire en actuar com a purificadors absorbint òxid de nitrogen, amoníac, diòxid de sofre i ozó i retornant oxigen a l’atmosfera.
  2. Contribueixen a regular el clima en reduir els efectes del canvi climàtic generat principalment per l’home. De fet, aconsegueixen abaixar la temperatura ambiental entre 2 i 8 graus en els dies calorosos donant ombra a les nostres llars i carrers, interrompent les “illes de calor” i alliberant vapor d’aigua a l’aire a través de les seves fulles.
  3. Són reguladors dels cicles hidrològics, amb la qual cosa contribueixen a evitar inundacions.
  4. Constitueixen l’hàbitat d’espècies de plantes, ocells, mamífers, rèptils i amfibis. D’aquesta manera, beneficien la biodiversitat autòctona en oferir aliment i refugi a diferents tipus d’animals que enriqueixen la fauna de l’entorn.
  5. Ajuden a prevenir la contaminació de l’aigua. Els arbres redueixen l’escorriment de l’aigua, ja que atrapen l’aigua de pluja i així permeten que flueixi pel tronc i la terra que està sota l’arbre. Això evita que les aigües de pluja s’emportin els contaminants a l’oceà.
  6. Estalvien aigua. L’ombra dels arbres disminueix l’evaporació de l’aigua de les gespes assedegades. A mesura que els arbres transpiren, augmenta la humitat atmosfèrica.
  7. Disminueixen la contaminació acústica. Proporcionen una barrera que protegeix les llars de les carreteres i zones industrials pròximes.
  8. Prevenen l’erosió del sòl mantenint-ne la humitat. Ho fan gràcies a les seves arrels, que aprofundeixen en el sòl. D’aquesta manera, la planta no només es manté ben aferrada disminuint el risc que el vent pugui moure-la, sinó que també evita que el terreny acabi sense vida.

Al cap i a la fi, els arbres són necessaris per a la supervivència de nou de cada deu de les espècies conegudes, i el percentatge probablement augmentaria si anem més enllà de l’hàbitat i ens centrem en la producció d’oxigen. En definitiva, els arbres ens ajuden a respirar.