Articles guardats
Diferències entre estils d’inversió

Finances

Diferències entre estils d’inversió

Una de les primeres decisions que ha de prendre tot inversor és com vol invertir.

  1. El primer pas en aquest procés és determinar si confia en l’anàlisi tècnica, és a dir, la interpretació de gràfics de preus d’accions, o en l’anàlisi fonamental, és a dir, estudiar en profunditat les companyies.
  2. El segon pas és determinar l’horitzó d’inversió.

Sota la perspectiva de l’anàlisi fonamental i de llarg termini hi ha dos grans estils d’inversió: Value i Growth.

Value

Les companyies que se situen sota aquesta etiqueta solen presentar característiques com ara alta rendibilitat per dividend i baixa ràtio de preu sobre valor comptable o de preu sobre beneficis.
El principal atractiu d’aquestes companyies es troba en la diferència d’estimacions en relació amb l’evolució de la rendibilitat a mitjà termini i el seu impacte en el preu de les accions.
Els principals motius d’aquestes divergències són que el mercat estima que una tendència negativa es mantindrà en el temps, que la companyia està immersa en un procés de reestructuració que aportarà més beneficis dels esperats o que el mercat infravalora l’impacte d’un nou producte.

Growth

Les companyies que se situen sota aquesta etiqueta reinverteixen tots els seus beneficis en projectes de creixement sense pagar dividend i presenten una alta ràtio de preu sobre valor comptable o de preu sobre beneficis.
El principal atractiu d’aquestes companyies arrela en la capacitat de fer créixer els seus beneficis en més proporcions de les esperades. La causa d’aquestes infraestimacions, principalment, és
que són empreses amb models de negoci disruptius que operen generalment en nous mercats i/o productes i que, conseqüentment, el mercat no té capacitat per estimar correctament les
seves implicacions en termes de vendes i/o beneficis.