Articles guardats
Què és l’estrès financer i com ens afecta?

Actualitat Finances

Què és l’estrès financer i com ens afecta?

Segons un informe publicat pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, la salut mental és una de les grans afectades quan s’experimenta una situació financera poc favorable. Si alguna vegada has patit per les teves finances personals, segurament has tingut el que es coneix com a estrès financer. Els experts defineixen l’estrès financer com l’angoixa davant una situació econòmica d’incertesa o a conseqüència de dificultats econòmiques.

La recent pandèmia global, a més d’un impacte en la nostra salut, també ha tingut un impacte en l’economia global, i és una de les principals preocupacions de la població. Els experts assenyalen que una mala salut financera pot comportar greus problemes de salut. Els factors que solen desencadenar més nivell d’estrès o ansietat i altres trastorns solen ser les despeses inesperades o la nostra incapacitat d’estalviar.

L’estrès financer pot impactar directament en la nostra salut provocant insomni, depressió, alteracions del sistema immunitari o problemes cardiovasculars, entre altres afeccions. Si volem prevenir aquest tipus d’estrès i els seus efectes, és fonamental portar una bona gestió de la nostra salut financera.

5 consells per afrontar l’estrès financer

  1. Identificar els problemes

Si l’ansietat o l’estrès financer és una càrrega per a tu, el primer que convé fer és analitzar la situació i enfocar-se en els aspectes que causen més estrès financer. L’eina que més ens ajudarà per localitzar l’arrel del problema és un pressupost detallat amb el qual fer un seguiment dels ingressos i despeses, revisar en quines partides es pot retallar i comprovar si hi ha alguna despesa més supèrflua que pogués eliminar-se. Convé establir un pla d’estalvi i, en tant que sigui possible, no desviar-se’n, mantenint un seguiment diari de com es gasten els diners.

  1. Controlar les despeses i definir un pressupost

Com hem comentat, el pressupost és una eina poderosa per prendre el control i entendre les nostres finances personals. Ens ajuda a evitar gastar més del que tenim i estalviar per a futurs imprevistos. Actualment, aquesta tasca és més senzilla gràcies a les aplicacions financeres que ens ajuden a controlar les despeses i mantenir-nos al dia amb el pressupost mensual, i que ens permeten gestionar els comptes bancaris sense haver de moure’s de casa. Entre aquestes aplicacions, es troben les apps oficials de les mateixes entitats que solen incloure funcionalitats per controlar les finances en tot moment, com és el cas de l’app de Caixa d’Enginyers.

  1. Mirar cap endavant i no castigar-se

Un altre consell important és no castigar-nos pel que ja ha passat i hem de concentrar-nos per no repetir aquells moviments que ens van provocar estrès o ansietat. Quan tinguem les nostres finances personals més estabilitzades, hauríem de plantejar quants diners podem contribuir cada mes als estalvis i així tenir un suport econòmic que es podrà usar davant un imprevist. Recorda sempre donar prioritat a tenir suficients diners per cobrir les despeses diàries de tres a sis mesos abans de començar amb les metes d’estalvi a llarg termini. Apartar diners per a una emergència, com ara reparar el cotxe o arreglar alguna cosa de casa, pot ser molt útil per disminuir l’ansietat financera.

  1. Educació financera

Tenir present en el nostre dia a dia l’educació financera serà de gran ajuda per a la presa de decisions financeres diàries. Com ho podem fer? Doncs és important anar adquirint coneixements i habilitats financeres, així com demanar informació i ajuda sempre que ho necessitem. L’objectiu serà mantenir la salut financera personal i evitar situacions d’estrès financer. Pots buscar cursos sobre educació financera per incorporar coneixements i començar a tenir una millor relació amb els nostres diners.

Recorda que. si tens dubtes o necessites ajuda. sempre pots deixar-te assessorar pels professionals de l’entitat financera. Sobretot et poden assessorar en aquells objectius a llarg termini, com ara estalvis per a la jubilació o la universitat.

  1. Tenir una actitud positiva i mantenir l’estabilitat financera

Com ja hem mencionat anteriorment, l’estrès financer també influeix de manera negativa en el nostre cos i en la nostra productivitat. És per això que fer una activitat física o alguna altra activitat fora del nostre horari laboral ens pot ajudar a alliberar les tensions i calmar l’ansietat financera. Una vegada tinguem la situació sota control és important mantenir-nos i fer un seguiment, i anar fent ajustos a mesura que els nostres ingressos o les nostres despeses canviïn.

A més, els professionals de l’equip de Mercat de Capitals de Caixa d’Enginyers ens donen aquests dos consells en la mateixa línia per gestionar millor la nostra salut financera:

Seguir l’evolució del fonamentals de la nostra inversió i no el seu preu de mercat

De la mateixa manera que no comprovem cada dia el preu de mercat del nostre habitatge, tampoc hauríem de consultar el preu de les accions cotitzades a cada moment, ja que es tracta de mantenir un horitzó d’inversió a llarg termini basat en els fonamentals de les nostres inversions.

Invertir en accions de companyies de les quals entenem el seu model de negoci

Probablement, guanyarem seguretat personal si a l’hora de prendre una decisió d’inversió ho fem sobre un actiu del qual tenim un coneixement raonable, que entenem i/o que ens és proper. Així, doncs, com a inversors, hem de tenir el nostre propi criteri, i això implica entendre què és i com funciona el negoci de la nostra inversió.

Des de Caixa d’Enginyers volem recordar la importància de l’educació financera perquè és clau si volem tenir una bona relació amb les nostres finances personals. Tenir les finances en ordre i un fons d’emergència ens evitarà caure en grans deutes ni estressar-nos per no poder saldar-los.