Articles guardats
El risc de l’estabilitat financera per culpa del canvi climàtic

Actualitat Finances

El risc de l’estabilitat financera per culpa del canvi climàtic

El canvi climàtic és una de les amenaces més grans a les quals s’enfronta la humanitat i, segons adverteixen els experts, els efectes nocius d’aquest fenomen van accelerant-se any rere any. No només afecta la salut humana i mediambiental, sinó que també afecta altres àmbits, com són l’economia i l’estabilitat financera.

D’aquesta manera, el Banc Central Europeu, fa uns mesos, va fer públic el seu informe amb els resultats del seu test d’estrès climàtic per al conjunt de la zona euro i, com no podia ser d’altra manera, els resultats criden a l’acció. Declara que el canvi climàtic portarà costos i desestabilitzarà l’economia si no s’actua immediatament per mitigar-lo; a més, aprofundeix que impactarà en més de quatre milions d’empreses europees. En concret, Espanya és el tercer país amb més percentatge d’empreses afectades, amb més del 60 % d’entitats exposades als seus efectes.

Les entitats de crèdit necessiten adoptar mesures

Davant d’aquesta amenaça, el governador del Banc d’Espanya, Pablo Hernández de Cos, ha alertat sobre els riscos que comporta el canvi climàtic per a l’estabilitat financera i el paper dels ciutadans per a la legitimació de polítiques públiques per frenar aquest greu problema.

Per contribuir a una millor estabilitat financera, el Banc d’Espanya ha desenvolupat un marc d’identificació d’aquests riscos per detectar, de manera anticipada, possibles riscos i amenaces per al sistema financer, i espera que les entitats de crèdit adoptin, en els procediments de gestió de riscos, considerar l’ús d’eines i mètodes de mesurament, avaluació i seguiment de l’impacte d’aquests. A més, que aprofundeixin en l’ús de l’anàlisi d’escenaris i que millorin la disponibilitat i la qualitat de les dades existents sobre els riscos amb l’objectiu de divulgar-les perquè totes les parts interessades puguin prendre decisions informades.

Un pla d’acció cap a un creixement sostenible

Després de l’adopció de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de l’ONU el 2015, els governs estan fent passos per evolucionar cap a economies més sostenibles. Per reorientar els fluxos de capital cap a inversions sostenibles, integrar la sostenibilitat en la gestió de riscos i fomentar una visió a llarg termini, el Banc Central Europeu ha establert un pla d’acció que consisteix en el següent:

  1. Establir una taxonomia clara i detallada de la UE, un sistema de classificació per a activitats sostenibles.
  2. Crear un estàndard de bons verds de la UE i etiquetes per a productes financers verds.
  3. Fomentar la inversió en projectes sostenibles.
  4. Incorporar la sostenibilitat en l’assessorament financer.
  5. Desenvolupar punts de referència de sostenibilitat.
  6. Integrar millor la sostenibilitat en les qualificacions i l’estudi de mercat.
  7. Aclarir els deures dels gestors d’actius i inversors institucionals en matèria de sostenibilitat.
  8. Introduir un “factor de suport verd” en les normes prudencials de la UE per a bancs i companyies d’assegurances.
  9. Enfortir la divulgació de la sostenibilitat i l’elaboració de normes comptables.
  10. Fomentar un govern corporatiu sostenible i atenuar el curtterminisme en els mercats de capitals.

A Caixa d’Enginyers treballem cada dia per alinear la nostra activitat diària amb aquesta sèrie d’objectius sostenibles per contribuir al compliment de l’Agenda 2030 per un futur millor i una economia més sostenible.