Articles guardats
El teletreball arran de la COVID-19

Actualitat Empreses

El teletreball arran de la COVID-19

El 14 de març de 2020 es va declarar l’estat d’alarma a Espanya a conseqüència de la propagació de la pandèmia de COVID-19 arreu del món.

El confinament que es va implantar arran de la situació va forçar les empreses a adoptar noves mesures, entre aquestes, el teletreball. De fet, les dades d’una enquesta realitzada pel Banc d’Espanya confirmen que el percentatge dempreses que s’han adaptat al teletreball és d’un 80%.

Aquesta tendència era poc freqüent el 2019, segons un informe de l’INE: només el 4,8% dels treballadors feien el seu treball en remot. No obstant això, a països com Finlàndia o els Països Baixos, les xifres eren més elevades, concretament d’un 13,3% i d’un 14%, respectivament.

Un dels motius pel qual moltes empreses no adoptaven aquesta forma de treball era per la por de reduir la productivitat. Així i tot, algunes han mesurat aquest factor i un 36% de les enquestades conclou que el teletreball no ha afectat els seus resultats, mentre que un 35% afirma que la productivitat fins i tot ha millorat. D’altra banda, només un 16% diu haver empitjorat la seva manera de treballar.

Igualment, hi havia altres barreres que limitaven el teletreball anteriorment: la falta de regulació, la inversió en equip informàtic i tecnològic, la formació informàtica per part dels treballadors i la falta de flexibilitat horària.

Després del coronavirus, les empreses han posat tots els recursos necessaris per poder dur a terme el treball a distància, i es pot preveure que, de cara al futur, la tendència continuarà sent aquesta, i per a això no hi haurà altre remei que adaptar-se a la digitalització.