Articles guardats

Finances

Gestió de Residus i Tractament d’Aigües Residuals

Gestió de Residus i Tractament d’Aigües Residuals, per Arnau Guàrdia

Fa un parell de setmanes els vam presentar un nou projecte de quatre sessions sobre les 4 temàtiques d’inversió del fons CE Environment ISR, FI. Després del primer vídeo sobre l’eficiència energètica, en aquesta sessió parlarem de la gestió dels residus i el tractament de les aigües residuals.

  • Eficiència energètica
  • Gestió de residus
  • Innovació tecnològica
  • Energies renovables

Acostumem a desglossar aquesta temàtica en dos blocs :

  1. En el primer tenim els residus, on seleccionem companyies que estiguin treballant en la prevenció, minimització, reutilització i reciclatge dels residus.
  2. En el segon bloc s’inverteix en empreses que treballin durant el cicle de l’aigua.

Primer bloc: Gestió de Residus

En el cas dels residus, la societat està creixent a ritmes insostenibles, i com a conseqüència d’això cada dia augmenta la producció de tot tipus de productes que també consumim a velocitat de vertigen.

Un exemple que ens permet comprendre, o si més no visualitzar part d’aquest impacte nociu sobre el medi ambient és un estudi de 2015 realitzat per científics australians i britànics en el qual s’estima que prop del 90% de les aus marines hauria ingerit plàstics en algun moment de la seva vida.

Des de Caixa d’Enginyers Gestió, creiem que el focus de les empreses ha de ser la prevenció i minimització dels residus, així com l’aposta per l’economia circular, basada en la reutilització i el reciclatge dels materials.

Un exemple d’inversió podria ser Mohawk Industries, una empresa nord-americana líder mundial en el disseny i fabricació de tot tipus de sòls, que està altament compromesa amb l’economia circular, i en particular 500 dels seus productes contenen materials reciclats.

Segon bloc: tractament d’aigües residuals

En el segon dels blocs, ens centrem en seleccionar companyies que treballin durant el cicle de l’aigua. En aquest punt hem de tenir en compte que al voltant del 70% de la superfície terrestre està coberta per aigua, però tan sols el 2.5% és dolça, amb el 97.5% sent aigua salada.

A més, prop del 30% de l’aigua es troba soterrada i la seva extracció és a vegades complexa. Pel que fa als principals usos d’aigua al món, tenim el sector agropecuari (70%), l’ús industrial (20%) i el municipal (10%).

Amb aquestes dades, actualment més de 1.100 milions de persones no tenen accés a aigua potable, i a més hem de tenir en compte que la demanda d’aigua potable al món no pararà de créixer, impulsada per l’increment poblacional que s’espera per als propers anys, concentrat als països emergents, i la concentració de població a les grans ciutats.

El cicle de l’aigua s’inicia amb l’extracció i trasllat de les aigües des de llacs, rius, oceans o aigües subterrànies, fins a les plantes de tractament. Una vegada allà, s’han de realitzar múltiples tasques de potabilització perquè siguin aptes per al seu consum. Després del seu ús, part de les aigües esdevenen residuals i és llavors quan el cicle s’inicia un altre cop, i cal traslladar les aigües residuals fins a les plantes per tal de tractar-les i fer un control de la qualitat per a un segon ús o la seva devolució al medi ambient.

Un exemple d’inversió és l’empresa nord-americana Xylem, que es dedica al disseny, fabricació i venda d’equipament per al transport, tractament i control de qualitat de les aigües i aigües residuals.

En conclusió, dins de la segona temàtica d’inversió del fons, seleccionem companyies que o bé estiguin treballant en la prevenció, minimització o reciclatge dels residus, o bé estiguin treballant en algun punt al llarg del cicle de l’aigua.

Si vols saber més sobre el fons CE Envieronment ISR, FI fes clic aquí.