Articles guardats
Estratègies d’inversió ISR: integració

Finances Glossari

Estratègies d’inversió ISR: integració

Es tracta d’una estratègia d’Inversió Socialment Responsable (ISR) dins del grup de criteris valoratius o positius en què la gestió clàssica d’inversions afegeix criteris socials, mediambientals i de bon govern, incloent d’aquesta forma explícita qüestions clau en matèria ASG en l’anàlisi financera tradicional.

Per a la implementació correcta d’aquesta estratègia d’inversió és fonamental la capacitat d’identificar i quantificar riscos i oportunitats extrafinancers i conèixer de quina manera podrien repercutir en les variables financeres dels emissors privats o, en el cas dels emissors sobirans, en els quadres macroeconòmics dels països.