Articles guardats
Glossari digital

Actualitat Glossari

Glossari digital

La tecnologia evoluciona cada dia més ràpid. Es generen nous termes que sentim gairebé diàriament sense saber què són exactament. Aquí us facilitem un glossari digital amb una definició dels termes que més sentiràs parlar.

Accessibilitat web

Fa referència al disseny i la programació d’un web, aspectes que permetran accedir, entendre, navegar i interactuar en una web sense dificultats independentment de la tecnologia utilitzada (dispositiu, sistema operatiu, navegador,…) o de les capacitats de l’usuari. L’accessibilitat web permet, per exemple, que persones amb algun tipus de discapacitat ja sigui motora, visual, auditiva, etc., puguin accedir a la informació i serveis publicats en una pàgina web sense limitacions ni dificultats de comprensió dels seus continguts.

Alguns exemples de programació accessible serien, per exemple:

 • afegir text alternatiu a totes les imatges informatives;
 • poder utilitzar el teclat en lloc del ratolí per controlar l’ordinador i navegar per una pàgina web.

Algoritme

Es tracta d’una sèrie de processos (definits mitjançant instruccions o regles) que es duen a terme per donar solució a un objectiu/problema específic. Un dels algoritmes més coneguts és el de Google, que es basa en una sèrie de fórmules matemàtiques que ajuden a calcular en quina posició han d’estar els diferents continguts del cercador segons la seva qualitat i la seva acollida per part dels usuaris.

L’objectiu final d’aquest algoritme és que l’usuari trobi la resposta més adequada a la recerca que ha realitzat entre els milions de resultats possibles.

API

L’objectiu d’una API (sigles d’Application Programming Interface – Interfície de Programació d’Aplicacions) és proporcionar als desenvolupadors d’aplicacions un conjunt de funcions i procediments que facilitin el desenvolupament de les aplicacions i així utilitzar els serveis que una determinada empresa posa a la seva disposició. La seva implementació en el sistema bancari es basa en la publicació de diversos serveis per donar accés a aquells actors autoritzats a les dades dels clients que ho permetin.

Algun exemple d’això poden ser, per exemple:

 • les aplicacions que permeten agrupar la informació econòmica d’un client de diverses entitats financeres;
 • el pagament d’algun producte o servei a través d’un compte corrent.

B2C/B2B

Són les categories que s’utilitzen per identificar a quin tipus de mercat s’orientarà una oferta a l’hora d’elaborar una estratègia de màrqueting i comunicació:

 • B2C o Massiu (Business to Consumer) és l’activitat d’un negoci en la qual els clients finals són consumidors;
 • B2B o Corporatiu (Business to Business) es refereix a l’activitat de negoci en la qual els clients finals són empreses i no consumidors (B2B).

BOT

Un bot és un software d’intel·ligència artificial dissenyat per fer una sèrie de tasques pel seu compte i sense l’ajuda de l’ésser humà com, per exemple, fer una reserva en un restaurant, marcar una data en el calendari o recollir i mostrar informació als usuaris.

El model més freqüent és el del bot de conversa, un robot capaç de simular una conversa amb una persona de manera automàtica i autònoma a través d’una aplicació de missatgeria (s’utilitza principalment per dur a terme funcions d’atenció al client).

Cloud

El terme cloud storage o emmagatzematge en núvol designa un espai d’emmagatzematge que es posa a la disposició dels usuaris a través d’una xarxa, normalment Internet. Es tracta d’una solució que permet guardar fotografies, vídeos, documents… en un lloc aliè a l’equip físic de l’usuari (l’espai es troba en un o diversos servidors de proveïdors especials que ofereixen un espai online de forma gratuïta a canvi d’una aportació mensual o anual).

Aquest concepte apareix per la necessitat de l’usuari d’accedir a la seva informació a través de qualsevol dels seus dispositius (ordinador, mòbil, tauleta, etc.), així com per l’increment exponencial de dades que un usuari digital necessita emmagatzemar.

Identificació biomètrica

La identificació biomètrica fa referència a l’aplicació de tècniques matemàtiques tenint en compte els trets físics i de conducta d’una persona amb l’objectiu de verificar la seva identitat: empremtes dactilars, retina, iris, veu, la manera de caminar o les venes de la mà són alguns dels patrons utilitzats per identificar els individus amb aquest tipus de tècnica. Es tracta del mateix sistema que utilitza el cervell humà per reconèixer i distingir una persona d’una altra. Com que és un element diferenciador, personal i intransferible, la identificació biomètrica se situa com una de les claus en matèria de seguretat del futur.

Entre les seves aplicacions pràctiques podem trobar, per exemple, la creació d’un compte bancari mitjançant un selfie, el desbloqueig del telèfon mòbil amb l’empremta digital o el reconeixement de veu per activar sistemes de seguretat a la llar. Una de les principals aplicacions de la identificació biomètrica és com a mitjà de pagament.

Per això, cada vegada són més els consumidors digitals que, a poc a poc, es decanten per aquestes noves formes de pagament més segures, que ajuden a prevenir el frau i ofereixen totes les comoditats possibles.

Intel·ligència Artificial (IA)

És la combinació d’algoritmes plantejats amb l’objectiu de crear màquines que presentin capacitats similars a les de l’ésser humà. De moment, només pot fer una tasca en concret, però la IA ja és present en el nostre dia a dia a totes hores: en la detecció facial dels mòbils o en els assistents virtuals de veu com ara Siri d’Apple o Alexa d’Amazon, assistents personals que ens suggereixen productes, restaurants i hotels segons el nostre historial de recerques. En l’àmbit financer, les tecnologies intel·ligents poden ajudar els bancs a detectar el frau, a predir patrons del mercat i a aconsellar operacions als seus clients.

Machine learning

També conegut com a aprenentatge automàtic, es tracta d’una disciplina que pertany al camp de la intel·ligència artificial i que permet als ordinadors aprendre per si mateixos i realitzar tasques de forma autònoma sense necessitat de ser programats (cotxes que es condueixen sols, assistents que tradueixen instantàniament d’un idioma a un altre o suggeriments de compra personalitzats).

PFM

El PFM (sigles en anglès de Personal Finance Manager – Gestor de finances personals) és un servei que permet als usuaris gestionar de manera fàcil i eficient les seves finances a través del web, el mòbil o la tauleta. Són aplicacions que proporcionen una sèrie d’eines a l’usuari per a la categorització de moviments, creació de pressupostos i objectius d’estalvi, avisos d’esdeveniments rellevants, etc.

En el sector financer i gràcies a tecnologies com ara machine learning, intel·ligència artificial i algoritmes, aquestes aplicacions poden fer una anàlisi predictiva dels ingressos i despeses dels comptes corrents, donar consells financers personalitzats i automatitzar la gestió dels diners i dels estalvis en funció dels objectius particulars dels usuaris.

PSD2

La PSD2 (sigles en anglès de Payment Service Directive 2 – Directiva de Serveis de Pagament 2) fa referència a la nova regulació europea en els serveis de pagaments que s’aplica des del 14 de setembre de 2019 i que obliga les entitats financeres a obrir els seus sistemes a terceres parts o TPP (Third Party Payment Service Provider) per tal que aquestes puguin accedir al compte del client i fer pagaments en nom seu, sempre amb el consentiment previ del titular del compte.

A més a més, la PSD2 millora la seguretat dels usuaris connectats a aquestes aplicacions establint un conjunt d’elements de seguretat obligatoris com la verificació a través de dos factors (Autenticació Reforçada o SCA – Strong Customer Authentication): per exemple, combinar una clau d’accés o contrasenya amb un codi temporal rebut per SMS.

SEM

El SEM (Search Engine Marketing – Màrqueting en motors de recerca – Màrqueting en cercadors) fa referència a la promoció d’un lloc web en els cercadors per aconseguir visibilitat mitjançant els anuncis de pagament. A través de plataformes com ara Google Ads o Bing Ads es patrocina un web o un producte per vendre o optimitzar de manera ràpida.

El SEM intenta millorar el nombre de visites, però no mitjançant el posicionament natural com el SEO, sinó mitjançant l’ús de anuncis de pagament.

SEO

El SEO (Search Engine Optimization – Optimització de motors de recerca – Posicionament web) es pot traduir com una estratègia de màrqueting amb la qual, a través d’un procés d’optimització per millorar la qualitat d’un lloc web, es vol aconseguir que el contingut d’aquest web es col·loqui en les posicions més altes d’un cercador com Google, Yahoo! o Bing, és a dir, busca millorar la visibilitat del web en els diferents cercadors. Mitjançant aquesta optimització s’aconsegueix que la pàgina rastrejada, avaluada i categoritzada pel cercador se situï en una millor posició per tal que els usuaris la vegin. Per tant, les primeres pàgines web que apareixen en un cercador no apareixeran a dalt o a baix fruit de la casualitat, sinó perquè s’ha treballat el posicionament SEO per tal que això passi.

Usabilitat

Es defineix com la facilitat amb la qual les persones poden navegar per un lloc web i trobar el que busquen d’una forma intuïtiva i simple (que aconsegueixin realitzar l’objectiu que tenien al cap en accedir al web). Tenir una pàgina web clarament estructurada en la qual tots els botons, icones i elements de navegació siguin fàcilment comprensibles sense necessitat d’explicar-los o que els elements inclosos en el menú siguin curts i concisos són exemples d’algunes de les millores que es poden fer en una pàgina web per tal que sigui usable.

Referències utilitzades:
 • www.ticbeat.com
 • www.observatoriodelaaccesibilidad.es
 • www.mejoresvpn.pro
 • www.eurobits.es
 • www.blog.fromdoppler.com
 • www.glosario.iab.cl

Autora: Mireia Iñiguez