Articles guardats
Estalviar a curt termini és possible si saps com fer-ho

Finances

Estalviar a curt termini és possible si saps com fer-ho

Com ja hem comentat en publicacions anteriors, els objectius financers s’han d’ordenar de forma homogènia en funció de les seves característiques. D’aquesta manera, es poden crear estructures financeres adequades per assolir els diferents tipus d’objectius.

A tall de recordatori, adjuntem la taula en què es detallen els diversos tipus d’objectius ordenats segons el termini que tenim per aconseguir acumular el patrimoni necessari per cobrir-los.

Ahorro a corto plazo

En aquest document exposem les alternatives disponibles que ajuden a construir una estructura d’estalvi per aconseguir cobrir objectius d’estalvi a curt termini.

Estalvi a curt termini. Característiques

DISPONIBILITAT

La primera qüestió que hem de contestar és la de quins objectius volem cobrir. Recordem que en aquest grup podem incorporar els objectius lligats a despeses futures, però molt properes en el temps (vacances d’estiu, naixement d’un fill…), i les despeses inesperades com ara reparar un vehicle, accedir a una cobertura mèdica o cobrir la possible pèrdua del lloc de treball (coixí de seguretat).

Tots aquests objectius tenen un punt en comú: el capital es pot necessitar en qualsevol moment. Per això, el capital acumulat ha d’estar sempre disponible.

MAGNITUD

Un altre aspecte a tenir en compte és la magnitud del capital necessari per afrontar aquestes situacions, diferenciant entre l’estalvi per cobrir elements predictibles i l’estalvi per cobrir possibles urgències. Les despeses previstes per a unes vacances poden variar per qüestions de pressupost; en canvi, si hem de fer una reparació a la llar, no podem diferir o modificar la despesa necessària per a la reparació.

Aquestes despeses inesperades poden arribar a ser d’un import considerable.

INCERTESA

Finalment, la cobertura d’emergència és incerta: desconeixem l’import i el moment en què podem necessitar el capital.

Segurament, si cadascun de nosaltres féssim aquest exercici, algunes alternatives no estarien recollides en aquest llistat, i probablement altres aspectes sí que es tindrien en compte. Però, en termes generals, les característiques dels elements integrats seran semblants: tots requereixen disponibilitat a tota hora, poden presentar una magnitud elevada i alguns són incerts.

Imaginem que la instal·lació d’aigua de la nostra llar falla i afecta el nostre bany i el del nostre veí. Podem posposar-ne la reparació estètica del nostre per a més endavant si no tenim estalvis per afrontar-la, però el nostre veí ens reclamarà la seva reparació en aquell moment. En aquesta situació, necessitaríem tenir un estalvi elevat per cobrir aquesta despesa inesperada.

Assegurances: una eina alternativa per a l’estalvi a curt termini

Imaginem que la factura de reparació del sinistre comentat anteriorment és de 3.600 €. Si tenim els diners estalviats, pagarem el sinistre, però perdrem el capital estalviat fins aleshores, un fet que en molts casos requereix un esforç elevat per part de les famílies. Això pot arribar a desincentivar estalviadors amb menys recursos en veure’s obligats a començar de nou el procés d’estalvi.

Quines alternatives tenim?

Tot seguit, introduïm l’assegurança com una mesura d’estalvi, entesa com una inversió i no com una despesa.

Recuperem l’exemple anterior i considerem que una família estalvia 200 € mensuals. Per cobrir el sinistre, hagués hagut d’estalviar durant 18 mesos (18 x 200 € = 3.600 €).

En canvi, si hagués destinat dues mensualitats del seu estalvi a la contractació d’una assegurança de llar, no hauria hagut d’afrontar aquesta reparació inesperada i, a més, hauria estalviat 3.200 € en aquests 18 mesos.

Amb aquesta assegurança no només estaries comprant seguretat, sinó també potenciant la capacitat d’estalvi, així com la possibilitat d’estalviar a curt termini per gaudir d’unes vacances a final d’any que no es veiessin tan afectades.

Per què contractar una assegurança com una mesura d’estalvi: conclusions

  • Utilitza les assegurances com una mesura per cobrir situacions de magnitud elevada que són incertes.
  • Recorda que afrontar despeses de forma prematura t’afecta en la teva capacitat d’estalvi a llarg termini.
  • Mantingues la viabilitat del teu projecte d’inversió destinant una petita part de la teva renda per a l’estalvi al pagament de primes.