Articles guardats
La contaminació digital

Actualitat Social

La contaminació digital

La pandèmia de la COVID-19 ha influït per complet en el comportament del món sencer. A causa del confinament, la caiguda del consum d’electricitat va tenir un impacte significatiu en alguns dels països que van adoptar mesures estrictes. De fet, segons un estudi realitzat per l’investigador Javier López Prol i la coautora Sungmin O, la caiguda de l’electricitat dins dels cinc mesos posteriors al confinament de març oscil·la entre el 3% i el 12% als països de la UE i els estats dels EUA més afectats.

Contaminació digital

La caiguda mitjana diària del consum d’electricitat a Espanya va ser del 21% a causa de la paralització de totes aquelles activitats considerades com a no essencials. Així mateix, encara que es reduïssin els desplaçaments i la fabricació de productes, el teletreball va provocar l’augment de l’ús d’internet, del núvol i de les videoconferències. I cal assenyalar que els clics que fem quan naveguem per internet també tenen una relació directa amb l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle.

A més, la responsable de Canvi Climàtic i Energia de Greenpeace afirma que la indústria de la tecnologia de la informació suposa el 7% de tota l’electricitat que es consumeix en el món. Però sabíeu que per cada enviament d’un correu electrònic es consumeixen 19 grams de CO₂?

Així, doncs, com recull la consultora FTI Consulting, “el fet d’enviar 65 missatges de correu electrònic és equivalent a utilitzar el vehicle aproximadament un quilòmetre”.

Cada dia se n’envien uns 280.000 milions, cosa que significa que, per any, l’equivalent a l’ús del correu electrònic en el món genera tant CO₂ com tenir set milions de cotxes més en les carreteres.

Què podem fer per reduir la petjada de carboni digital?

  • Plantejar-nos si realment és essencial l’enviament de cada correu electrònic que remetem.
  • Reduir les subscripcions a newsletters que no ens interessen.
  • Esborrar correus electrònics acumulats que ocupen espai en la safata d’entrada.
  • Pensar si tots els usuaris que hi poses en còpia necessiten rebre aquest correu electrònic.
  • Tancar les finestres del navegador d’internet si no les estem utilitzant.
  • Apagar el router a les nits.
  • Apagar l’ordinador en lloc de suspendre’n la sessió.
  • Reciclar aparells electrònics que ja no fem servir.

Com veiem, podem reduir energia i també la contaminació digital adoptant petits canvis que no requereixen un gran esforç en el nostre dia a dia. D’aquesta manera, podrem arribar a fer un ús sostenible de l’energia i aconseguir ser més eficients energèticament.