Articles guardats
Beure aigua de manera saludable i sostenible

Cooperatiu Ingenium Shopping

Beure aigua de manera saludable i sostenible

Aigua vol dir vida i sense aigua, seria impossible la vida. De fet, segons la ciència, la vida va sorgir, precisament a l’aigua i d’ella es nodreix.

Al món occidental, beure aigua és garantit gairebé a quasi totes les llars. Només cal obrir l’aixeta perquè el preuat líquid brolli.

Ben sovint, oblidem la vàlua d’aquest petit gest que, sense gaire esforç, ens permet satisfer les nostres necessitats de consum, tant pel que fa a la higiene com a l’aigua destinada a beure o cuinar. No ens gens menyspreable, ja que a moltes llars del planeta l’accés a l’aigua potable significa no poques dificultats de diversos graus i naturalesa i, a alguns llocs del nostre planeta resulta, simplement, inaccessible.

Per aquest motiu, sembla obvi demanar a tothom el consum responsable i sostenible d’aquest recurs limitat. No obstant això, és necessari recordar-ho i aclarir algunes veritats sobre l’aigua. Però, què en sabem sobre ella en realitat?

L’aigua al planeta

Encara que sembli contradictori fer una advertència sobre la necessitat d’un consum responsable, a un planeta compost per tres quartes parts d’aigua –més o menys, un 80% de la Terra–, hi ha una bona explicació.

La major part de l’aigua del planeta es troba a mars i oceans, per tant, és aigua salada. D’altra banda, la reserva d’aigua dolça, la que destinem al consum humà, representa només un 3%. I d’aquesta, només un 1% flueix pels rius, llacs i pantans o prové del subsòl. Els pols acullen en forma de gel, el 2% restant, però, l’escalfament global està minant aquesta reserva, que en fondre’s, anirà a parar a mars i oceans. Aquestes xifres bàsiques serveixen per fer-nos una idea de la responsabilitat que tothom hauria d’assumir en l’ús que fem d’aquest recurs natural.

Encara que existeixen sistemes provats per dessalinitzar, filtrar o potabilitzar l’aigua, cal reflexionar a quin cost i quines poblacions tenen accés a aquests sistemes.

Obrir l’aixeta i beure

Al nostre país, i en quant a sostenibilitat, l’aigua que arriba a les nostres llars, és la millor opció per al consum, tant en termes de salut com de responsabilitat mediambiental i obeeix a diverses raons.

Potser, una de les més rellevants té a veure amb els controls sanitaris: l’aigua que arriba als nostres habitatges, és tractada i controlada pràcticament a diari.

Les companyies encarregades del subministrament són obligades, per llei, a proporcionar aigua apta per al consum humà, un dret regulat pel Reial Decret 140/2003. Aquest estableix quines són les característiques sanitàries que ha de tenir l’aigua procedent de la xarxa de subministrament pública en quant a composició i nivell de residus, bacteris, minerals o partícules nocives per a la salut.

Per tant, des del punt de vista sanitari, beure aigua de l’aixeta a Catalunya, sense perjudicar la salut, és un dret garantit a tots els municipis.

Una altra raó de pes és el cost de l’aigua de la xarxa pública, molt més econòmic que la que comprem al supermercat, amb el valor afegit d’un benefici evident per a la sostenibilitat del planeta, doncs, no es fan servir materials plàstics ni transport que pol·lueix i consum d’energies no renovables. I, a més a més, ens estalviem les incomoditats d’haver de carregar ampolles o garrafes fins a casa.

Aigua amb sabor i olor agradables

Sovint, sorgeixen veus que qüestionen aquest consum basant-se en l’olor i el sabor de l’aigua. I és cert que aquesta no és incolora ni inodora ni insípida com ens han inculcat, sinó que s’impregna de colors, olors i sabors que es troben al seu entorn i recorregut. Per aquest motiu, segons el lloc de naixement o la conca a la qual pertany, la seva composició, sabor i olor variaran de manera considerable..

Afortunadament, existeixen al mercat solucions de filtració i osmosi inversa que permeten millorar encara més l’aigua que surt de l’aixeta i eliminar olors, sabors i partícules residuals, obtenint aigua saludable,  amb olor i sabor agradables.

L’eficiència d’aquests sistemes, juntament amb la comoditat de no carregar pes i la consciència ambiental i de sostenibilitat, fa que siguin moltes les llars, oficines i negocis, així com establiments d’hostaleria que ja han donat el pas d’instal·lar equips per a tractar l’aigua, convertint el consum en un gest còmode, que a més a més, aporti beneficis al planeta i repercuteixi també a la butxaca.

En aquest sentit, han sorgit diversos moviments, promoguts per organismes públics i privats que reivindiquen un consum responsable i sostenible de l’aigua, no només a l’àmbit privat, sinó també a l’àmbit professional i públic.

Com, per exemple, el que va sorgir a Navarra, que ha estat la comunitat pionera en regular l’obligatorietat de servir aigua gratuïta als establiments d’hostaleria. Una iniciativa que ha seguit Andalusia, on ja és un fet. Altres comunitats també han recomanat el consum i l’obligatorietat d’oferir aquest servei es troba en fase d’estudi i aprovació.

Una de les campanyes més intenses per exigir aquest dret ha estat promoguda l’any passat per la Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), que sol·licita a l’administració que posi en marxa una llei nacional per garantir aquest dret.

No obstant, és, sobretot, des del punt de vista particular, on hem d’incidir, educant, comunicant i informant sobre les característiques de l’aigua de l’aixeta i els beneficis del seu consum, de manera que cadascú de nosaltres ens fem responsables d’aportar el nostre granet de sorra a la sostenibilitat.

NICTON PLUS

Experts en solucions per a l’aigua

Nicton Plus és una empresa dedicada a la comercialització de productes per al tractament de l’aigua en tot el territori nacional. Fa més de 15 anys que ofereixen equips per millorar les condicions organolèptiques de l’aigua i advoquen per un consum responsable i sostenible.

Gràcies a la seva trajectòria i coneixement del sector poden oferir assessorament personalitzat sobre les solucions més adequades per a cada cas.

Disposen de solucions adaptades per a la llar, les empreses i els establiments d’hostaleria.

Si ets soci de Caixa d’Enginyers pots gaudir de l’oferta premium: Tel: 934 181 568 – www.nictonplus.comcomercial@nictonplus.com

Beure aigua­­