Articles guardats
La crisi del coronavirus: situació actual i perspectives econòmiques i financeres

Actualitat Finances Mercats

La crisi del coronavirus: situació actual i perspectives econòmiques i financeres

Després del nostre últim post sobre els impactes econòmics i financers del coronavirus, hem decidit fer una anàlisi més detallada sobre les conseqüències en l’economia i en els mercats financers.

Crisi del coronavirus, impactes en l’economia

L’impacte econòmic del coronavirus es tracta d’un impacte fort però temporal per diferents motius:

  • Es tracta d’un xoc d’oferta i de demanda alhora. Un xoc d’oferta per la interrupció mundial de les diferents cadenes de subministrament i empreses obligades a tancar temporalment com a mesura de contenció i un xoc de demanda per retard o impossibilitat de decisions de consum o inversió per part del sector privat.
  • Tant el consum com la inversió privada es recuperaran quan es redueixi el ritme de contagi. L’exemple de la Xina és molt clar: des que es va iniciar la reducció del nombre de contagis diaris, els principals indicadors econòmics mostren una recuperació de l’activitat econòmica.
  • En el front de la política monetària, hem vist retallada de tipus i ampliació d’injecció de liquiditat per part de diversos bancs centrals. El Banc Central Europeu, possiblement anunciarà noves mesures dirigides a garantir la liquiditat en el sistema financer, finançament empresarial i a impulsar l’activitat econòmica.
  • Quant a l’impuls fiscal, s’estan estudiant mesures fiscals especials per a contenir el contagi del coronavirus. Fins i tot la Comissió Europea ha anunciat que permetrà un incompliment dels objectius de dèficits fiscals per a països que vulguin incrementar la seva despesa pública temporalment.

Impactes en els mercats financers

La reacció dels mercats financers a l’expansió del coronavirus és extrema des del punt de vista històric:

  • La correcció de les bosses mundials d’aquestes últimes setmanes s’ha vist en poques ocasions i es compara amb els moments de volatilitat després de la caiguda de Lehman Brothers o dels atacs a les Torres Bessones.
  • Les correccions no es limiten als mercats borsaris, sinó que s’amplien al mercat d’emergents, divises, renda fixa corporativa i deute públic perifèric:
  • Els guanyadors són els actius de refugi com l’or o el deute públic alemany o estatunidenc, que registren mínims en rendibilitat de 0,85% i +0,35%, respectivament.
  • Hem vist fortes caigudes en el preu de petroli fins a nivells inferiors a 35 USD del brent per l’expectativa de menor demanda.

Com expliquem el comportament dels mercats financers?

És obvi que la reducció temporal de l’oferta i la demanda tindrà conseqüències temporals en el compte de resultats i la salut financera de moltes empreses cotitzades, i sobretot en els sectors més afectats, la qual cosa causarà les correccions lògiques en la seva cotització en borsa o dels seus bons.

La reacció, fins fa poc, tímida dels governs i bancs centrals, no ha ajudat a calmar els nervis dels inversors internacionals.

A més, el factor que predomina en l’evolució dels mercats d’aquests últims dies és el molt elevat grau d’incertesa, el pitjor enemic dels inversors que prefereixen un escenari negatiu conegut sobre una possibilitat reduïda d’escenari encara pitjor.

Davant d’aquest risc i a causa de les mateixes correccions, molts inversors es veuen obligats a reduir les seves posicions en actius de risc i posicionar-se temporalment en actius de refugi, fet que amplifica les caigudes de les cotitzacions.

És tot tan negatiu? La resposta és no

Respecte als efectes econòmics, molts són ja els plans i mesures anunciats o en estudi amb el doble objectiu d’oferir suport als sectors afectats i incrementar la despesa pública per impulsar l’economia. Els mercats de deute ja anticipen noves mesures amb una caiguda dels tipus d’interès a llarg termini a mínims, un factor que relaxarà les condicions de finançament per a molts països i empreses.

A més, la pròpia reacció dels mercats genera també oportunitats. D’una banda, ha causat un moviment a la baixa dels tipus d’interès a llarg termini a nivells mínims a tot el món. De l’altra, perquè genera reaccions de les autoritats monetàries i públiques amb mesures noves no només amb l’objectiu de contenir el contagi del coronavirus, sinó també per estabilitzar els mercats financers, recuperar la confiança i reactivar l’activitat econòmica.

Com a resum, el ritme mundial de contagi del coronavirus significa un enorme repte per a l’economia mundial i els seus mercats financers, però no podem oblidar que la situació generada és temporal i que gran part dels efectes negatius en el negoci de les empreses i l’economia es recuperaran a mitjà termini.

Una vegada que es redueixi el ritme de contagi, ens trobarem amb una economia mundial en senda de recuperació, uns actius financers amb valoracions sensiblement més atractives que fa uns mesos, una política monetària encara més ultraexpansiva, un fort impuls de la despesa pública mundial i uns preus de matèries primeres sensiblement més baixos.

“Les bones empreses no deixen de ser bones per l’existència del coronavirus. Amb calma i un horitzó temporal adequat, les correccions en les seves cotitzacions ofereixen un potencial d’inversió”.

Warren Buffet