Articles guardats
La gestió de riscos davant el canvi climàtic

Actualitat Finances General Mercats

La gestió de riscos davant el canvi climàtic

La Conferència de París sobre el Clima (COP21), celebrada el desembre de 2015, va significar una fita per a la gestió de riscos derivats del canvi climàtic. Més de 150 països hi van presentar el seu pla nacional d’acció i es va consensuar l’objectiu internacional de limitar l’increment de la temperatura mundial en menys de 2 graus Celsius fins a finals de segle.

D’altra banda, la Financial Stability Board (FSB), instal·lada pel G20, crea un grup de treball sobre divulgacions financeres relacionades amb el clima, que serà liderat per Michael Bloomberg. Aquest grup es denomina Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) i neix per millorar i ajudar a identificar la informació que necessiten els inversors, prestadors i asseguradores i per avaluar adequadament els riscos i oportunitats relacionats amb el clima.

Les recomanacions del TCFD sobre divulgacions financeres relacionades amb el clima són àmpliament adoptables i aplicables a organitzacions en tots els sectors i jurisdiccions. Aquestes s’estructuren entorn de quatre àrees temàtiques que representen els elements centrals de com operen les organitzacions:

  • Governança: és a dir, el govern de l’organització pel que fa als riscos i oportunitats relacionats amb el clima.
  • Estratègia: fa referència a identificar els impactes reals i potencials dels riscos i oportunitats relacionats amb el clima en els negocis, l’estratègia i la planificació financera de l’organització quan aquesta informació sigui important.
  • Gestió de riscos: com l’organització identifica, avalua i gestiona els riscos relacionats amb el clima.
  • Mètriques i objectius: es refereix a les mètriques i als objectius utilitzats per avaluar i gestionar els riscos i oportunitats rellevants relacionats amb el clima quan aquesta informació sigui important.

El Grup Caixa d’Enginyers s’adhereix al TCFD

Les empreses i organitzacions poden adherir-se al grup amb els requisits d’incorporar la gestió del risc en les seves polítiques, definir mètriques i objectius, reportar-los i realitzar-ne el seguiment.

En el cas del Grup Caixa d’Enginyers, ja formem part de les més de 2.000 organitzacions al voltant del món que fan costat al TCFD. Cal destacar que com a entitat financera ja hem implementat les recomanacions indicades, com reconèixer la importància d’augmentar la transparència dels riscos i oportunitats relacionats amb el clima, promoure una presa de decisions financeres més informada i construir un sistema financer més resistent.