Articles guardats
Com i quan començar a estalviar per a la jubilació

Finances

Com i quan començar a estalviar per a la jubilació


“Procrastinar” és una paraula que prové del llatí “procrastinare”: “pro”, que significa “endavant”, i “crastinus”, que fa referència al futur. Així doncs, podríem definir la procrastinació com l’ajornament de decisions, responsabilitats o tasques, prioritzant altres activitats que són més irrellevants.

Aquest terme és molt adequat per parlar sobre l’estalvi a llarg termini.

Tothom està d’acord en el fet que és important estalviar per poder mantenir un poder adquisitiu suficient en el moment de la jubilació i poder fer front a les nostres necessitats futures. Cada persona ha d’establir quins ingressos desitja obtenir quan deixi de treballar. Normalment, l’indicador que s’estableix és quin percentatge sobre l’últim salari cobrat –és el que es coneix com a taxa de substitució– és necessari per mantenir el nivell de vida desitjat.

En general, malgrat la preocupació que hi ha sobre el fet que la pensió obtinguda del sistema públic de pensions no sigui suficient per poder arribar a la nostra taxa de substitució desitjada i, per tant, sigui necessari l’estalvi per a la jubilació mitjançant sistemes complementaris –com poden ser els plans de pensions–, la decisió de començar a estalviar per al llarg termini es posposa i, moltes vegades, és massa tard per poder aconseguir l’objectiu.

Quan començar a estalviar?

Encara que és difícil establir el moment per començar a estalviar per a la jubilació perquè cada persona té una situació econòmica concreta, és important començar a estalviar com més aviat millor per reduir el nostre esforç estalviador i aprofitar-nos de la “màgia” de l’interès compost que permet una acumulació de rendiments tant de les nostres aportacions com de la reinversió dels rendiments anteriorment generats.

En el gràfic següent es pot veure que, per aconseguir un mateix capital final de 60.000 €, quan es comença a estalviar a una edat més primerenca, l’import de les aportacions és més baix. En el quadre de la dreta es presenta una equivalència de l’aportació mensual que s’hauria de fer per aconseguir aquests 60.000 €.

estalviar per a la jubilació

En l’estalvi per a la jubilació mitjançant plans de pensions, és preferible fer aportacions úniques o aportacions periòdiques?

Tradicionalment, les aportacions es fan en dos moments de l’any: durant la campanya de l’IRPF (entre abril i juny) i, especialment, a finals d’any. Fer les nostres aportacions al pla de pensions quan recordem els seus avantatges fiscals no sol ser una bona estratègia, ja que, en la majoria dels casos, implica que el procés de compra del producte es fa sense prendre en consideració altres aspectes que ens facilitaran el nostre esforç estalviador.

L’estalvi periòdic és un avantatge respecte a les aportacions puntuals.

Les aportacions periòdiques (mensuals o trimestrals) són la millor opció per a un estalvi sistemàtic, ja que s’aconsegueixen els avantatges següents:

  • Aprofitem els avantatges de l’interès compost: els interessos generen nous interessos.
  • Disminuïm l’esforç estalviador: és més senzill programar una aportació d’una quantitat petita periòdicament que una quantitat més gran d’una sola vegada.
  • Evitem la recerca del moment òptim d’invertir: el nostre temps és or.
  • Obtenim rendibilitats més consistents i menys volàtils: fer una aportació periòdica a llarg termini en un pla de pensions permet compensar cicles alcistes amb baixistes.

En el gràfic següent es mostra la rendibilitat acumulada obtinguda entre l’1/1/2010 i el 30/9/2019 en el pla de pensions CE Multigestió, PP mitjançant la realització d’aportacions periòdiques o d’una aportació única a final d’any del mateix import anual, sent la rendibilitat de l’aportació periòdica sempre superior a l’aportació única.

estalviar per a la jubilació

Per tant, es recomana afrontar com més aviat millor la planificació del nostre estalvi a llarg termini mitjançant la realització d’aportacions periòdiques i, així, poder aconseguir els objectius que ens marquem d’ingressos durant la nostra jubilació d’una manera més eficient.

Per poder realitzar una planificació correcta, Caixa d’Enginyers posa a la disposició dels seus socis el Simulador de Previsió Familiar, que permet projectar la cobertura de jubilació del sistema públic i oferir una cobertura a través dels productes de previsió complementària de Caixa d’Enginyers. El simulador permet confeccionar un projecte personalitzat per al soci per tal que pugui analitzar la seva situació i contractar els productes que millor s’ajustin a la seva situació i objectiu de cobertura en cada cas.

Coneix més informació sobre la pensió pública de jubilació aquí.