Articles guardats
Premi Projecte Solidari: enginyers que canvien vides

Fundació

Premi Projecte Solidari: enginyers que canvien vides

Des de l’arribada de l’electricitat i l’aigua corrent a les nostres cases fins a la revolució d’allò anomenat smart, és evident que l’enginyeria es troba darrere de moltes d’aquestes petites (o grans, segons com es miri). Aquestes solucions fan que el nostre dia a dia sigui més fàcil. “Jo crec que la ciutadania és conscient d’aquest valor, una altra cosa és que no coneguin exactament tot el que l’enginyeria, en el seu conjunt, pot aportar a la societat”. Ho diu Miguel López Chapartegui, president d’ICLI, l’organització no governamental —el nom de la qual és un acrònim d’‘Enginyeria per a la Cooperació’ en castellà i eusquera— que va ser reconeguda el 2019 amb el Premi Nacional d’Enginyeria Industrial en la categoria de Projecte Solidari.

D’on neixen els Premis Nacionals d’Enginyeria Industrial?

Els Premis Nacionals d’Enginyeria Industrial, atorgats pel Consell General dels Col·legis Oficials d’Enginyers Industrials (CGCOII), distingeixen el treball realitzat per diferents professionals, empreses, agents socials i mitjans de comunicació del sector. A més, reconeixen la tasca que fan per afavorir el progrés social i econòmic i millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Després de sis edicions plenes d’èxit, el 2019, el compromís amb la dimensió social de l’enginyeria industrial va prendre encara més protagonisme a través de la Fundació Caixa d’Enginyers. En col·laboració amb el CGCOII, la Fundació va impulsar la inclusió d’una nova categoria, la de Projecte Solidari.

L’honor de ser la primera iniciativa solidària premiada va recaure, doncs, sobre ICLI, com a reconeixement als seus 25 anys de trajectòria. L’ONG basca va néixer el 1995 de l’afany d’un grup de professionals del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials d’Àlaba (més tard s’hi van incorporar els de Gipuzkoa i Bizkaia). Aquests creien que els seus coneixements d’enginyeria podrien ser útils a l’hora de millorar les condicions de vida de les comunitats més desfavorides del món. I així ha estat: al llarg d’aquests 25 anys, ICLI ha dut a terme més de 200 projectes de diferent índole —educació, sanitat, agricultura o infraestructures, per anomenar-ne alguns— en més de 25 països.

Què ha permès el premi Projecte Solidari?

Un d’aquests projectes s’ha pogut realitzar, precisament, gràcies al premi atorgat pel CGCOII i la Fundació Caixa d’Enginyers. “Teníem plantejada una iniciativa de sanejament a Bolívia, però no comptàvem amb els fons necessaris”, apunta el president d’ICLI. Es tractava de continuar un projecte anterior que havia aconseguit portar aigua potable a 36 famílies. Les quals vivien en condicions d’extrema pobresa a l’altiplà de Bolívia, prop de La Paz, la capital.

L’import del premi ha permès construir a cada casa un bany amb dutxa, rentamans i lavabo. A més, s’hi ha instal·lat un pou sèptic per garantir que no es contamini el terreny i, per tant, l’aigua que consumeixen. Aquesta acció ha anat acompanyada de tallers.

L’objectiu dels quals ha estat capacitar la comunitat per potabilitzar l’aigua i aprendre a portar el manteniment de les instal·lacions. Una cosa molt important per a ICLI ha estat poder incorporar les dones en aquests grups per donar-los prestigi, visibilitat i augmentar la seva autoestima.

Treballar de manera ètica

“Som conscients que en tots els projectes hem de fer servir l’enfocament de gènere i la transversalitat”, explica López Chapartegui. I afegeix: “No només es tracta de construir una xarxa de sanejament per a aquestes famílies, sinó d’ajudar-les a tenir una vida millor”. I la millor manera de fer-ho, segons aquesta organització, és implicant-hi les dones.

A més, per assegurar que el treball de l’ONG repercuteixi realment en el dia a dia de les comunitats locals i que els seus efectes perduren en el temps, les seves actuacions sempre es duen a terme en col·laboració amb un soci local, com ara associacions o ajuntaments. La majoria de vegades és la que aporta mà d’obra. ICLI s’encarrega de formar-los perquè, una vegada acabat el projecte, la comunitat local pugui realitzar qualsevol tasca de manteniment que sigui necessària. També fan tallers i altres accions de sensibilització sobre temes com ara educació i salut.

Al final, per a aquesta organització el més important no és què es construeix, sinó que es faci de manera ètica i amb l’objectiu de millorar la societat. “L’enginyeria pot aportar molt al desenvolupament, però cal procurar que no sigui només benestar econòmic, ha d’aportar benestar social”, opina López Chapartegui. Ell mateix conclou llançant un desig per al futur:

“El premi ha estat tota una satisfacció i ens ha permès pensar que estem fent les coses bé, però el que ens agradaria de veritat és que això serveixi perquè altres col·lectius d’enginyers pensin a fer alguna cosa semblant”.