Articles guardats
Quina quantitat hauríem de destinar al lloguer?

Actualitat General

Quina quantitat hauríem de destinar al lloguer?

A l’hora de triar entre un lloguer o l’adquisició d’un habitatge, s’han de tenir en compte certs factors, ja que, segons el perfil i les necessitats de cadascú, el lloguer pot tenir uns avantatges que la compra no té.

Igualment, pagar un lloguer suposa la despesa més important d’una persona que no té un pis en propietat. A més, segons les previsions de l’Agència Negociadora del Lloguer (ANA, per les seves sigles en castellà), les rendes augmentaran un 5 %. Una de les causes d’aquest augment pot ser la nova llei de l’habitatge, que entrarà en vigor el proper 18 de gener.

A partir d’aquí, ens hem de preguntar: quin lloguer podem pagar i quin percentatge pot suposar-ne del nostre sou?

Límit de les 40 vegades

Existeixen valors o regles que serveixen per calcular una referència de la despesa apropiada per destinar al lloguer. La regla del límit de les 40 vegades indica quina és la quantitat màxima que un ciutadà hauria de pagar pel lloguer en funció dels seus ingressos anuals.

Així, doncs, els càlculs es basen en el fet que la persona ha de tenir un sou anual que, com a mínim, sigui igual que el lloguer mensual de l’habitatge multiplicat per 40. Tot i així, aquesta regla és un indicador del que hauria de ser, però no sempre és viable.

S’ha de tenir en compte que el preu varia depenent de la ciutat i el barri on estigui ubicat l’habitatge. Segons dades de l’Observatori d’Habitatge i Sòl publicades pel Ministeri de Foment el mes de desembre passat, el preu del lloguer a Espanya arriba a una mitjana de 674 euros al mes. No obstant això, tal com comentàvem, hi ha diferències per províncies, les quals van des dels 819 euros de Madrid fins als 769 de Barcelona, passant pels 336 euros de Lugo.

Regla del 30 %

D’altra banda, també seria ideal que les despeses del lloguer no sobrepassin el 30 % dels nostres ingressos bruts menys els deutes.

Aquest càlcul, en molts de casos, no es pot complir. De fet, segons l’Observatori d’Emancipació del Consell de la Joventut d’Espanya, els joves han de destinar un 105 % del seu sou per pagar un lloguer mitjà a Madrid. Aquest fet suposa que la majoria de joves acabin compartint pis.

En tot cas, actualment existeixen models alternatius que es poden adaptar a les necessitats dels joves, els quals poden viure en millors condicions tenint en compte els seus ingressos. Una opció és l’habitatge cooperatiu o cohabitatge.

Aquestes teories són d’ajuda, però, depenent de la situació de cadascú, poden ser complicades de complir. No obstant això, els preus dels lloguers varien en funció de les seves característiques, de la ubicació i dels metres quadrats.

Abans de decidir-nos, hem de tenir clares les nostres necessitats i poder trobar un habitatge ajustat al nostre pressupost. D’aquesta manera, és possible que l’opció que més s’adeqüi als nostres interessos sigui l’adquisició d’una llar, ja que, encara que la inversió inicial és més gran, pot arribar a servir com a mesura d’estalvi en un futur. A més a més, la compra et permet reformar-la i decorar-la al teu gust.

Si estàs pensant a adquirir un habitatge, a Caixa d’Enginyers tenim diferents modalitats d’hipoteques. T’acompanyem en cada pas perquè converteixis el teu habitatge en la llar amb la qual somies.

Si prefereixes escoltar-ho en format podcast pots fer-ho aquí: