Articles guardats

Finances

La innovació tecnològica, per Arnau Guàrdia

Durant les últimes sessions hem presentat tres de les quatre temàtiques d’inversió del fons CE Environment ISR, FI, que són:

Avui tanquem  el projecte parlant de l’última de les temàtiques: la innovació tecnològica:

Innovació tecnològica

La innovació tecnològica té com objectiu introduir noves eines que siguin útils per a optimitzar tot tipus de tasques, processos o productes.

En aquest sentit, acostumem a desglossar aquesta temàtica entre les empreses dedicades a optimitzar els processos, com per exemple en l’optimització de la logística mitjançant un software més avançat, i aquelles empreses que posin tot el seu esforç en la contínua innovació tecnològica dels seus productes amb l’objectiu de proporcionar un millor rendiment.

La rellevància de la innovació tecnològica en la societat va més enllà de la que s’observa en els propis projectes, ja que normalment acostumen a tenir grans externalitats, sobre múltiples productes i serveis que acaben generant grans retorns per al conjunt de la societat.

En aquest sentit és de vital importància que les empreses destinen part dels recursos a la Investigació i Desenvolupament de nous i innovadors productes.

Des d’un punt de vista d’inversió, en aquesta temàtica exigim que les companyies estiguin generant externalitats positives sobre alguna de les altres temàtiques d’inversió del fons, ja sigui en eficiència energètica, la gestió de residus i el tractament de les aigües o les energies renovables.

Un exemple d’inversió pel que fa a la temàtica que avui ens ocupa i que genera externalitats positives per a l’eficiència energètica podria ser l’empresa anglesa Victrex PLC. Es tracta de la creadora i líder mundial en solucions de polímers PEEK d’alt rendiment. Estem parlant d’un polímer ultra lleuger utilitzat en múltiples indústries i que compta amb unes propietats òptimes que permeten allargar la vida dels components en més d’un 200%, així com reduir el pes dels productes.

Un exemple d’ús està a la indústria aeroespacial on més de 15.000 avions tenen components fabricats amb polímers de Victrex, els quals acostumen a ser un 70% més lleuger i permeten reduir sensiblement el producte combustible.