Articles guardats
Cada euro que destina la Fundació a projectes multiplica per 5,1 el seu valor social

Fundació Social

Cada euro que destina la Fundació a projectes multiplica per 5,1 el seu valor social

La motivació principal de la Fundació Caixa d’Enginyers sempre ha estat aportar un valor sostenible a les comunitats professionals i contribuir al desenvolupament social, econòmic i cultural dels nostres socis i sòcies, així com de la societat en general. Des de la seva creació el 2011, la Fundació ha dut a terme 607 projectes d’acció social, i més de 4.340 persones s’han beneficiat de beques d’estudi i formació gràcies als diferents convenis.

El nostre compromís de maximitzar i incrementar l’impacte social de la inversió que destina la Fundació a projectes socials, mediambientals i educatius s’ha vist reflectit en el fet que els projectes que, durant el 2021, s’han afegit als duts a terme anteriorment han permès que el conjunt de l’impacte i el valor social generat s’hagi multiplicat per 5,1.

Actualment, la Fundació té més de 68 convenis de col·laboració signats amb entitats que promouen la preservació del medi ambient, la reducció de desigualtats, l’educació i l’enginyeria.

Compromesos amb el desenvolupament sostenible

La Fundació Caixa d’Enginyers, com a part del Grup Caixa d’Enginyers, també es va comprometre el 2018 a incorporar els ODS en el seu full de ruta i contribueix als ODS 4, 5, 8, 9, 10, 13 i 17. En aquest article parlarem dels ODS que fomenten la reducció de les desigualtats (ODS 10) i el treball digne i el creixement econòmic (ODS 8). La Fundació va destinar, el 2021, el 12 % del seu pressupost a aliances amb diferents ONG i fundacions que desenvolupen programes i itineraris formatius per accedir al mercat laboral. Aquell mateix any, també va destinar el 21 % de la inversió a projectes d’inserció social i laboral de col·lectius vulnerables. A més, tots aquests anys, la Fundació ha impulsat programes enfocats a potenciar l’ocupabilitat de col·lectius vulnerables: persones majors de 45 anys o aturades de llarga durada, sense llar o sol·licitants d’asil. També seguim establint aliances amb organitzacions del tercer sector que treballen per a la inclusió social de col·lectius vulnerables. Aquestes aliances han permès que més de 350 persones s’hagin beneficiat d’assistència, acompanyament o ajuda social.

Alguns projectes que contribueixen als ODS 8 i 10

Entre els projectes de “Reinserció laboral i acció social” amb els quals treballa la Fundació i que contribueixen a aquests ODS, destaquem ASSÍS Centre d’Acollida i Formació i Treball.

En el primer cas, la nostra col·laboració se centra en el projecte ASSÍS VERD”, un programa de formació sociolaboral per a persones sense llar en manteniment de jardins, horts urbans i gestió de centres de compostatge, que té per objectiu millorar l’ocupabilitat de les persones sense llar que desitgen incorporar-se al mercat laboral i afavorir la seva inclusió social a través de generar oportunitats laborals reals. A ASSÍS també han creat un programa pioner d’atenció psicosocial integral dirigit a dones sense llar.

La nostra col·laboració amb l’entitat Formació i Treball es basa en el foment de la inserció laboral de persones més grans de 45 anys, un dels col·lectius amb més dificultats a l’hora de trobar feina, mitjançant la definició i la posada en marxa d’un itinerari laboral adaptat a les necessitats de cada cas.

A Caixa d’Enginyers som conscients del valor creixent de les actituds solidàries i de l’assumpció de responsabilitats socials a la nostra societat. Aquest fet, sens dubte, adquireix més rellevància que mai en la complexa conjuntura actual, amb una crisi com la de la COVID-19 i la situació que ens deixa la guerra d’Ucraïna i l’alta inflació que estem vivint aquests darrers mesos. La tasca que duu a terme dia rere dia la Fundació també posa èmfasi en la reinserció laboral, l’educació, el foment del talent i l’excel·lència. Tot això amb la voluntat de construir una societat més justa, lliure i cohesionada.