Articles guardats
Energia solar, l’energia renovable alternativa gràcies als seus beneficis mediambientals i econòmics

Actualitat Economia sostenible

Energia solar, l’energia renovable alternativa gràcies als seus beneficis mediambientals i econòmics

Els fenòmens meteorològics extrems provocats pel canvi climàtic requereixen una transició cap a un sistema energètic net i descentralitzat. L’energia solar s’alimenta d’una central energètica infinita com és el sol, i és una de les alternatives d’energia renovable de més ràpid creixement gràcies als seus beneficis mediambientals i econòmics.

A grans trets, l’energia solar s’obté o bé de la llum (fotovoltaica) o bé de la calor solar (termosolar). La primera transforma la llum solar en electricitat a través de l’efecte fotoelèctric, mentre que la segona concentra la calor que produeix el sol i la transfereix per via de fluids per al seu aprofitament posterior.

El 2020, l’energia solar va representar el 3,1 % de la generació d’electricitat mundial, d’acord amb l’Agència Internacional d’Energia (IEA), i continua sent la font d’energia renovable més rellevant per darrere de l’energia hidroelèctrica i l’energia eòlica terrestre.

Aspectes mediambientals i econòmics

Cal tenir en compte els aspectes mediambientals. Si fem ús de l’energia solar, ajudem a reduir la petjada de carboni, ja que no genera gasos amb efecte d’hivernacle i tampoc no genera residus ni emet substàncies tòxiques o contaminants de l’aire. A més, és inesgotable, ja que s’aprofita de dues fonts energètiques infinites com són la llum i la calor del sol. D’altra banda, es pot implantar en pràcticament totes les àrees geogràfiques del món i pot situar-se a prop dels nuclis poblacionals rellevants en no generar soroll ni alterar l’entorn.

Si parlem dels aspectes econòmics, en els últims anys, el preu dels sistemes d’energia solar i, en conseqüència, el cost de produir electricitat amb aquests sistemes ha caigut a nivells que són competitius i/o inferiors al preu majorista de l’electricitat en molts mercats.

Així, doncs, d’acord amb l’Agència Internacional de les Energies Renovables (IRENA), el cost anivellat de l’energia (LCOE), és a dir, el cost total actual de construir i operar una instal·lació generadora d’energia solar s’ha reduït en un 85 % aproximadament durant l’ultima dècada gràcies a la millora tecnològica, i s’ha convertit així en l’alternativa energètica més econòmica d’entre les existents juntament amb l’eòlica.

Això fa que els combustibles fòssils no puguin competir amb les alternatives verdes, ja que han de comprar combustibles extrets per operar com, per exemple, a les plantes de carbó, on el subministrament del mateix carbó representa prop del 40 % del cost total, mentre que el sol té un caràcter evidentment gratuït.

L’energia solar per país

L’LCOE per país varia en funció de la capacitat solar, la maduresa del mercat, la grandària del projecte, així com de les ajudes de finançament locals i els costos laborals. El descens d’aquesta mesura ha estat generalitzat arreu del món malgrat que les condicions solars per país difereixin.

Si parlem de la capacitat solar, aquesta depèn de factors geogràfics com són la latitud, la nuvolositat, l’altitud o la temperatura de l’aire. D’acord amb el Banc Mundial, el 20 % de la població viu en països amb unes condicions excel·lents (Argentina, Austràlia o Mèxic) per a l’energia solar, i el 71 % viu en països amb condicions favorables per al seu ús (la Xina, els Estats Units o l’Índia).

Un altre factor rellevant a tenir en compte són les necessitats de consum energètic de cada país. Mèxic necessitaria dedicar només prop del 0,1% del seu territori a plantes d’energia fotovoltaica per cobrir tot el seu consum anual d’electricitat, mentre que França, a causa d’un consum més gran d’electricitat i d’un rendiment fotovoltaic més baix, necessita ocupar aproximadament l’1% del seu territori.

Perspectives del sector

El sector de les energies renovables està a l’alça gràcies a la promoció governamental per reduir l’impacte climàtic de l’ésser humà i a la millora en les prestacions econòmiques com a font energètica experimentada durant la dècada passada. Així, doncs, d’acord amb la IEA, per aconseguir els objectius Net Zero Emissions 2050, la generació d’energia solar hauria de créixer un 24 % anualment durant aquesta dècada, passant des dels 821 TWh al tancament de 2020 fins als 6.970 TWh a finals de 2030.

A Caixa d’Enginyers Gestió tenim com a objectiu impactar positivament en l’àmbit mediambiental a través de les nostres inversions alhora que obtenim rendiments atractius gràcies a tendències a llarg termini. Pel que fa a l’energia solar, estem fermament convençuts que compleix amb aquestes premisses, i, com a conseqüència, diversos fons de Caixa d’Enginyers Gestió compten amb companyies amb una exposició directa al sector com ara Iberdrola, Galp o EDP Renováveis.

Si t’has quedat amb ganes de saber més, escolta el nou podcast de Caixa d’Enginyers!