Articles guardats
Fons de retorn absolut

Finances

Fons de retorn absolut

Molts dels fons de retorn absolut van decebre durant el darrer any i no van complir amb l’objectiu esperat pels inversors, que no era un altre que oferir cert grau de protecció i diversificació atès les fortes caigudes que vam viure en els mercats. Tot i el mal any i els forts reemborsaments vistos en la categoria, no hem perdut l’esperança en ells.

Per què?

El repunt de la volatilitat, que ja s’ha començat a observar, la menor correlació entre els diferents actius i la incertesa comercial i econòmica ens fa creure en la categoria de fons absoluts.

Atès que hi ha una gran quantitat d’estratègies i fons dins del ventall de fons de retorn absolut, el més important és realitzar una bona assignació d’actius per a construir una cartera diversificada i beneficiar-se dels diferents entorns que es puguin arribar a produir, sempre controlant el risc que vulguem assumir.

En les nostres carteres de retorn absolut destacaríem dues estratègies que entenem que haurien d’ajudar-nos amb l’objectiu de protecció davant entorns desfavorables del mercat. Estaríem parlant dels fons market neutral i dels long short, sense oblidar les categories tradicionals com la renda variable, la renda fixa, les matèries primeres i l’or.

Recordem que l’objectiu principal dels fons market neutral és aconseguir una exposició a la renda variable sense exposició al risc de mercat. Mentre que els long short, utilitzen posicions curtes i llargues, permetent reduir la volatilitat del mercat, però el risc d’estock picking no desapareix per complet.

Però, com podem seleccionar els millors fons?

El més complicat, és entendre què podem esperar del fons d’inversió, i per a això és necessari realitzar una bona anàlisi quantitativa i qualitatiu i examinar si el gestor genera alpha de forma sostinguda en el temps i encaixar l’estratègia en la nostra cartera sempre amb una visió a mig/llarg termini i sense oblidar dues premisses importants:

  • Les rendibilitats passades no garanteixen que continuïn en el futur
  • La volatilitat, que la teníem oblidada per culpa dels Bancs Centrals, ha vingut per a quedar-se amb nosaltres.