Articles guardats
Què són els criptoactius, criptomonedes o criptodivises?

Actualitat Finances Mercats

Què són els criptoactius, criptomonedes o criptodivises?

Els criptoactius, també anomenats criptomonedes o criptodivises, es defineixen com una representació digital de valor no emesa ni garantida per un banc central ni per una autoritat pública, no necessàriament associats a una moneda de curs legal, que no tenen la consideració de moneda o divisa, però que són acceptats per persones físiques i jurídiques com a mitjà que pot transferir-se, emmagatzemar-se o negociar-se per mitjans electrònics.

Quines són les principals característiques que presenten?

 1. Avantatges econòmics: reducció de costos i temps de processament de les transaccions.
 2. Avantatges per als operadors en el mercat, limitada interferència dels poders públics.
 3. Caràcter global i descentralitzat: es regulen sense necessitat de cap govern o Banc Central.

I els desafiaments?

 1. La tecnologia blockchain en què es basen revesteix una complexitat que dificulta la seva comprensió.
 2. Mitigar els riscos derivats del seu ús, principalment:
  • Riscos reguladors i falta de supervisió pels reguladors.
  • Riscos relacionats amb la ciberseguretat.
  • Riscos relacionats amb l’estabilitat dels mercats i la integritat del sistema financer, així com amb la protecció de consumidors i inversors.
  • Riscos que afecten la identificació deguda dels clients i les obligacions d’informació per a la prevenció del blanqueig de capitals.

Dit això, veiem que existeixen una sèrie de riscos associats a l’ús dels criptoactivos.

Quins són aquests riscos?

Riscos d’inversió
 1. Riscos per a l’estabilitat i integritat dels mercats i, en conseqüència, per a la protecció de l’inversor minorista. Els criptoactivos no cotitzen en mercats financers regulats.
 2. No regulats a Espanya ni a la UE, per la qual cosa no estan protegits per les garanties associades a productes financers o d’inversió regulats.
 3. Volatilitat extrema: es tracta d’inversions altament especulatives, ja que el seu valor està sotmès a fortes oscil·lacions i són vulnerables a la manipulació de preus.
 4. Risc elevat de pèrdua del capital invertit per la seva dependència de tecnologies noves i en canvi continu.
 5. Problemes d’il·liquiditat: absència de mercats organitzats subjectes a regulació, fet que pot dificultar-ne la venda per obtenir efectiu convencional.
 6. Riscos de transparència: poden oferir informació insuficient o inadequada a l’inversor.
Riscos de blanqueig de capitals

És un sector que proporciona nombroses oportunitats temptadores per a les organitzacions criminals com ara les següents:

 1. Pseudoanonimat: possibilitat d’ocultació parcial de la identitat dels intervinents.
 2. Limitacions en la identificació deguda dels clients (KYC).
 3. Dificultat en el rastreig dels fons.
 4. Sector molt actiu i en evolució contínua.
 5. Avantatges transaccionals atractius per als delinqüents:
  • Sector àgil
  • Econòmic
  • Global
  • Descentralitzat
Altres riscos
 1. Risc de ciberseguretat: les plataformes de compravenda o intercanvi poden ser víctimes d’atacs informàtics.
 2. Risc de frau i estafa:
  • En dipositar els diners en un compte central, podria no ser retornat.
  • Suplantació d’identitats de personatges populars per captar víctimes d’estafes.
  • Phishing o robatori de credencials online per tal de simular webs legítims d’organismes oficials o bancs.
 1. Riscos per garantir la custòdia de les criptomonedes: validació del programari, custòdia de claus o gestió del risc de ciberatacs.

Normativa aplicable

Existeix una preocupació creixent derivada dels nombrosos riscos que planteja la demanda en l’adquisició i ús de criptoactius. Aquesta preocupació queda reflectida, parcialment, en avisos, alertes, advertiments o regulació incipient, però no en una acció reguladora harmonitzada i global. Es recomana consultar les actuacions següents:

13/11/2017. Declaracions de l’ESMA que alerten els inversors sobre els alts riscos de les Ofertes Inicials de Monedes (ICO).

15/1/2018. La CNMV difon un comunicat de la SEC amb consideracions del seu president sobre les criptomonedes i les denominades Ofertes Inicials de Criptomonedes (Initial Coin Offerings o ICO).

8/2/2018. Comunicat conjunt de la CNMV i del Banc d’Espanya sobre criptomonedes i Ofertes Inicials de Criptomonedes (ICO). Consideracions de la CNMV sobre criptomonedes i ICO adreçades als professionals del sector financer.

12/2/2018. Advertiment de les ESA (ESMA, EBA i EIOPA) als inversors sobre el risc d’adquirir monedes virtuals.

Juny 2020. L’avantprojecte de llei per modificar la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme i transposar a l’ordenament jurídic espanyol la Cinquena Directiva de PBC/FT. Això suposarà la regulació, per primera vegada a Espanya, de les activitats de canvi de moneda virtual, canvi d’aquestes monedes per moneda de curs legal i moneder de custòdia que duen a terme els proveïdors denominats exchangers.

criptoactius