Articles guardats
Què són els criptoactius, criptomonedes o criptodivises?

Actualitat Finances Mercats

Què són els criptoactius, criptomonedes o criptodivises?

Els criptoactius, també anomenats criptomonedes o criptodivises, es defineixen com una representació digital de valor no emesa ni garantida per un banc central ni per una autoritat pública, no necessàriament associats a una moneda de curs legal, que no tenen la consideració de moneda o divisa, però que són acceptats per persones físiques i jurídiques com a mitjà que pot transferir-se, emmagatzemar-se o negociar-se per mitjans electrònics.

Quines són les principals característiques que presenten?

 1. Avantatges econòmics: reducció de costos i temps de processament de les transaccions.
 2. Avantatges per als operadors en el mercat, limitada interferència dels poders públics.
 3. Caràcter global i descentralitzat: es regulen sense necessitat de cap govern o Banc Central.

I els desafiaments?

 1. La tecnologia blockchain en què es basen revesteix una complexitat que dificulta la seva comprensió.
 2. Mitigar els riscos derivats del seu ús, principalment:
  • Riscos reguladors i falta de supervisió pels reguladors.
  • Riscos relacionats amb la ciberseguretat.
  • Riscos relacionats amb l’estabilitat dels mercats i la integritat del sistema financer, així com amb la protecció de consumidors i inversors.
  • Riscos que afecten la identificació deguda dels clients i les obligacions d’informació per a la prevenció del blanqueig de capitals.

Dit això, veiem que existeixen una sèrie de riscos associats a l’ús dels criptoactivos.

Quins són aquests riscos?

Riscos d’inversió
 1. Riscos per a l’estabilitat i integritat dels mercats i, en conseqüència, per a la protecció de l’inversor minorista. Els criptoactivos no cotitzen en mercats financers regulats.
 2. No regulats a Espanya ni a la UE, per la qual cosa no estan protegits per les garanties associades a productes financers o d’inversió regulats.
 3. Volatilitat extrema: es tracta d’inversions altament especulatives, ja que el seu valor està sotmès a fortes oscil·lacions i són vulnerables a la manipulació de preus.
 4. Risc elevat de pèrdua del capital invertit per la seva dependència de tecnologies noves i en canvi continu.
 5. Problemes d’il·liquiditat: absència de mercats organitzats subjectes a regulació, fet que pot dificultar-ne la venda per obtenir efectiu convencional.
 6. Riscos de transparència: poden oferir informació insuficient o inadequada a l’inversor.
Riscos de blanqueig de capitals

És un sector que proporciona nombroses oportunitats temptadores per a les organitzacions criminals com ara les següents:

 1. Pseudoanonimat: possibilitat d’ocultació parcial de la identitat dels intervinents.
 2. Limitacions en la identificació deguda dels clients (KYC).
 3. Dificultat en el rastreig dels fons.
 4. Sector molt actiu i en evolució contínua.
 5. Avantatges transaccionals atractius per als delinqüents:
  • Sector àgil
  • Econòmic
  • Global
  • Descentralitzat
Altres riscos
 1. Risc de ciberseguretat: les plataformes de compravenda o intercanvi poden ser víctimes d’atacs informàtics.
 2. Risc de frau i estafa:
  • En dipositar els diners en un compte central, podria no ser retornat.
  • Suplantació d’identitats de personatges populars per captar víctimes d’estafes.
  • Phishing o robatori de credencials online per tal de simular webs legítims d’organismes oficials o bancs.
 1. Riscos per garantir la custòdia de les criptomonedes: validació del programari, custòdia de claus o gestió del risc de ciberatacs.

Normativa aplicable

Existeix una preocupació creixent derivada dels nombrosos riscos que planteja la demanda en l’adquisició i ús de criptoactius. Aquesta preocupació queda reflectida, parcialment, en avisos, alertes, advertiments o regulació incipient, però no en una acció reguladora harmonitzada i global. Es recomana consultar les actuacions següents:

13/11/2017. Declaracions de l’ESMA que alerten els inversors sobre els alts riscos de les Ofertes Inicials de Monedes (ICO).

15/1/2018. La CNMV difon un comunicat de la SEC amb consideracions del seu president sobre les criptomonedes i les denominades Ofertes Inicials de Criptomonedes (Initial Coin Offerings o ICO).

8/2/2018. Comunicat conjunt de la CNMV i del Banc d’Espanya sobre criptomonedes i Ofertes Inicials de Criptomonedes (ICO). Consideracions de la CNMV sobre criptomonedes i ICO adreçades als professionals del sector financer.

12/2/2018. Advertiment de les ESA (ESMA, EBA i EIOPA) als inversors sobre el risc d’adquirir monedes virtuals.

Juny 2020. L’avantprojecte de llei per modificar la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme i transposar a l’ordenament jurídic espanyol la Cinquena Directiva de PBC/FT. Això suposarà la regulació, per primera vegada a Espanya, de les activitats de canvi de moneda virtual, canvi d’aquestes monedes per moneda de curs legal i moneder de custòdia que duen a terme els proveïdors denominats exchangers.

criptoactius

Leave a Comment

Utilitzant aquest lloc web, estàs acceptant l'ús de cookies Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close