Articles guardats
Saps què és la “Tragèdia de l’Horitzó”?

Actualitat Economia sostenible Finances

Saps què és la “Tragèdia de l’Horitzó”?

En el cèlebre discurs del 2015, Mark Carney, el governador del Banc d’Anglaterra, definia el canvi climàtic com “la tragèdia de l’horitzó”[1], constatant que es tracta d’un problema col·lectiu que supera els horitzons tradicionals del cicle econòmic i polític. L’amenaça que ens portarà a tots a ser partícips d’una transició cap a models més sostenibles i responsables amb el nostre entorn.

Amb aquest discurs, Mark Carney va alçar la veu sobre l’alarmant situació que suposa el canvi climàtic per a les finances a escala global. El discurs, pronunciat al Lloyd´s de Londres, va suposar un toc d’atenció per al sector econòmic. Advertint la necessitat d’establir un pla a llarg termini que gestioni el risc financer del canvi climàtic.

Com ell bé va definir en aquell moment, l’estabilitat financera es pot veure afectada pel canvi climàtic per diferents aspectes. En primer lloc, per l’impacte dels fenòmens climatològics, com ara inundacions i tempestes, que danyen les propietats i afecten els compromisos de les assegurances i el valor dels actius financers. En segon lloc, el risc de la responsabilitat. Els impactes que sorgiran en el futur si les parts que han sofert pèrdues o danys pels efectes del canvi climàtic demanen indemnització a aquells que consideren responsables. Finalment, els riscos de la transició, els riscos financers que podrien derivar-se del procés d’ajust cap a una economia baixa en carboni.

El canvi climàtic té un impacte obvi sobre l’estabilitat financera. El canvi de model energètic implica que indústries que tenien molt de valor, com, per exemple, les benzineres, ara deixin de tenir-lo. Com a entitat financera aquests són riscos que estem obligats a gestionar.

El canvi climàtic posa en risc l’estabilitat financera

Com bé afirmava Carney, qualsevol reacció eficient del mercat davant el canvi climàtic ha d’estar basada en la transparència i la informació. La combinació de l’evidència científica i de la dinàmica del sistema financer suggereix que, amb el pas del temps, el canvi climàtic amenaçarà la capacitat d’adaptació financera i la prosperitat a llarg termini.

Amb millor informació de base, podem construir un cercle virtuós per a una millor comprensió dels riscos del futur. Un millor preu per als inversors, millors decisions dels responsables polítics i una transició suau cap a una economia baixa en carboni. Si gestionem de manera efectiva aquests mesuraments, podem trencar la tragèdia de l’horitzó.

A Caixa d’Enginyers fa ja 15 anys que apostem per les finances i la mobilitat sostenibles, que ara prenen un rol transcendental en la transició cap a models socialment més responsables.

Des de la banca cooperativa, la sostenibilitat, a més a més, ens permet crear valor compartit. Aquest valor va més enllà d’allò que és considerat estrictament financer. Els nostres compromisos amb la sostenibilitat són el nucli de la nostra estratègia. Finançar el canvi del model econòmic, gestionar riscos tant climàtics com de transició, i tot això creant valor per a la societat.

La sostenibilitat és el nucli principal de la nostra estratègia perquè sabem que és de gran valor per a la societat.

Com trencar la tragèdia de l’horitzó

Així mateix, el paper de la banca cooperativa és un actiu que té un gran impacte positiu en la societat. Des del Grup seguim duent a terme accions per donar prioritat a les persones. Com la creació de CIMS, la nova calculadora d’impacte mediambiental i social.

Coincidint amb la #MobilityWeek i el compromís del Grup a fomentar transports més sostenibles, vam clausurar el Monogràfic de Mobilitat Elèctrica. Aquest acte va reunir més d’una trentena de veus expertes de primer nivell per visibilitzar els debats actuals i contribuir a una millor comprensió dels reptes al voltant de la nova mobilitat.

En aquesta línia, des de les diferents entitats hem de fer una crida a les administracions perquè facilitin al màxim l’execució de projectes i procediments que treballin per la sostenibilitat, el gran repte de la societat actual. Només així, amb el compromís col·lectiu, aconseguirem el canvi que esperem per a les societats futures i, com bé deia Carney, acabarem amb la tragèdia de l’horitzó.

[1] Carney, M. (2015), «Breaking the Tragedy of the Horizon – climate change and financial stability», discurs al Lloyd’s of London.