Articles guardats
Taxonomia verda. Per on començar

Actualitat Economia sostenible Finances

Taxonomia verda. Per on començar

Veurem què és la taxonomia verda i quins són els seus objectius. També descobrirem quan una activitat és elegible segons la taxonomia verda i com esbrinar-ho.

Des d’abril de 2021, disposem dels primers lliuraments del “diccionari” europeu de la sostenibilitat, que defineix allò que empreses i inversors poden considerar sostenible. Es tracta d’un sistema de classificació comuna per a les activitats econòmiques sostenibles, en allò que s’ha denominat una “taxonomia sostenible de la Unió Europea”, amb una definició clara i estricta del que és sostenible.

Pla d’Acció per al finançament del creixement sostenible

La taxonomia verda forma part del Pla d’Acció per al finançament del creixement sostenible de la Comissió Europea, un ambiciós pla que vol reorientar els fluxos de capitals, és a dir, els diners, a inversions sostenibles. Per a això, cal que la informació pública sobre sostenibilitat de les empreses ho permeti i hi haurà un requisit legal perquè les empreses informin en quina mesura són sostenibles els seus productes i serveis.

Cada lliurament de la taxonomia sostenible de la Unió Europea correspon a un dels 6 objectius sostenibles que estableix la taxonomia verda. De moment, s’han aprovat dos grans lliuraments, amb les definicions de l’objectiu de mitigació del canvi climàtic i les definicions de l’objectiu d’adaptació al canvi climàtic.

El primer objectiu, la mitigació del canvi climàtic, requereix reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Els científics, amb informes com els del Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC), han quantificat de forma clara les emissions necessàries per evitar l’escalfament global o, almenys, per moderar el seu impacte. És un àmbit que ens incumbeix a tots, ja que l’escalfament global respon a les emissions de cadascuna de les persones, empreses i institucions del planeta.

El segon objectiu, l’adaptació al canvi climàtic, forma part d’allò que ha fet sempre la humanitat per adaptar-se a un nou entorn, ens agradés o no. Comporta preparar-nos per a una realitat amb més inundacions, grans incendis, onades de calor i altres fenòmens climàtics, que poden fins i tot requerir el desplaçament de poblacions per pujades del nivell del mar o per falta de recursos hídrics a causa de la sequera.

Els 6 objectius de la taxonomia sostenible

  • Mitigació del canvi climàtic. Contribuir substancialment a estabilitzar els gasos amb efecte d’hivernacle mitjançant la reducció de les emissions o facilitant aquesta reducció.
  • Adaptació al canvi climàtic. Contribuir substancialment a reduir o prevenir els efectes adversos, presents o futurs, del clima, ja sigui en la pròpia activitat o en les persones, naturalesa i actius. Per interpretar segons regulació UE i el Sendai Framework for Disaster Risk Reduction.
  • Ús sostenible de l’aigua i protecció dels recursos marins. D’acord amb allò establert per la regulació de la UE sobre protecció dels recursos aquàtics i la gestió de l’escassetat d’aigua.
  • Transició cap a una economia circular. En compliment dels reglaments de la UE sobre economia circular, per exemple, incrementant la durabilitat/reusabilitat dels productes o la reducció de materials, desenvolupant models de negoci de tipus “Product as a Service”.
  • Control i prevenció de la contaminació. D’acord amb allò establert per la regulació de la UE sobre aquest àmbit, per exemple, reduint els productes contaminants, millorant la qualitat de l’aigua, aire i sòl i eliminant els residus contaminants.
  • Protecció i rehabilitació de la biodiversitat i dels ecosistemes. D’acord amb allò establert per la regulació de la UE sobre aquest àmbit, per exemple, protegint i restaurant la biodiversitat, els serveis de millora dels ecosistemes i la gestió sostenible dels boscos.

La taxonomia verda no inclou totes les activitats sinó aquelles que tenen incidència en algun o alguns dels 6 objectius. Activitats emissores com, per exemple, el transport de mercaderies o la producció de ciment poden realitzar-se de manera més sostenible, reduint les seves emissions i contribuint substancialment a l’objectiu de mitigar el canvi climàtic. Com a exemples d’activitats que contribueixen a l’objectiu d’adaptació al canvi climàtic podem trobar les millores en les assegurances per protegir dels desastres naturals o la construcció de noves infraestructures per al millor transport i ús de l’aigua.

La Comissió Europea ha engegat una eina online en anglès que informa de quines activitats són elegibles per als objectius de mitigació i adaptació al canvi climàtic. Més endavant també informarà de les activitats que són elegibles per a la resta d’objectius sostenibles. Anomenada “EU Taxonomy Compass”, aquesta “brúixola” de la taxonomia pot trobar-se a l’adreça web https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/index.htm.

L’eina permet filtrar per sector d’activitat i veure si les activitats que les empreses duen a terme són elegibles segons la taxonomia verda. A més, ens indica quin dels objectius de sostenibilitat és elegible, podent ser múltiples objectius.

En el nostre següent article sobre la taxonomia verda veurem què han de fer les empreses si alguna de les seves activitats es troba en la llista de l’EU Taxonomy Compass. I és que, quan una empresa té activitats elegibles segons la taxonomia verda, s’han de complir una sèrie de requisits per verificar si l’activitat és sostenible.