Articles guardats
Turisme Sostenible: Com podem planificar viatges més sostenibles?

Actualitat Economia sostenible

Turisme Sostenible: Com podem planificar viatges més sostenibles?

El 2022 porta camí de batre rècords en el sector turisme. No obstant això, davant l’increment de la demanda de viatges, caracteritzats sovint per la massificació de les grans ciutats o el consum de recursos de manera insostenible, cosa que genera impactes negatius sobre l’entorn i la població, és cada vegada més necessària una transició cap a un model turístic més conscient i responsable.

Què és el turisme sostenible?

Aquesta nova megatendència és una modalitat de turisme que busca desenvolupar la seva activitat generant l’impacte més baix possible sobre el medi ambient. El turisme sostenible persegueix respectar l’ecosistema de les comunitats i la cultura local. A més, també incideix en la part econòmica, ja que un dels seus objectius és la generació d’ocupació i d’ingressos de la població autòctona.

El motiu principal pel qual el turisme sostenible ha guanyat més adeptes és el “sobreturisme”, un terme traduït de l’anglicisme “overtourism” que “al·ludeix al fenomen de la massificació turística que pateixen alguns destins, que passen de ser populars a estar tan atapeïts que és impossible gaudir-ne i cuidar-los o gestionar-los de manera sostenible”, segons la fundació Fundéu.

L’oportunitat creixent del turisme sostenible

A tot el món, la gran majoria de consumidors estan començant a prendre decisions responsables també a l’hora de viatjar. De fet, en un recent informe d’Expedia, Travel Trend Report, s’hi exposa que dos terços dels viatgers volen conèixer més sobre les alternatives sostenibles. Per tant, aquest és un sector que disposa d’una oportunitat d’or per créixer i oferir noves experiències a les persones que busquen unes vacances més respectuoses amb el nostre entorn.

A més, l’estudi assegura que set de cada deu turistes han evitat alguns destins o mitjans de transport perquè sentien que no eren sostenibles i respectuosos amb el medi ambient. D’aquesta manera, queda palès que hi ha detalls que prevalen per sobre del preu, ja que gran part dels usuaris estan disposats a pagar més per alternatives sostenibles.

Consells per al turisme sostenible

  1. Ecoalberg: tria allotjaments respectuosos amb la sostenibilitat i compromesos amb la minimització del seu impacte en el medi ambient.
  2. Tagskryt: aquest terme suec que significa “presumir de tren” va néixer amb l’objectiu d’evitar els viatges amb avió per minimitzar la petjada de carboni. De fet, el tren és el mitjà de transport motoritzat menys contaminant.
  3. Cicloturisme: viatjar amb bicicleta és una manera senzilla de contribuir amb la sostenibilitat. És un mitjà de transport que redueix les emissions de CO₂, la contaminació ambiental i l’acústica, i que a més fomenta la vida activa i saludable.
  4. Filanturisme: aquesta tendència és una forma de turisme que consisteix a triar una destinació necessitada de viatgers per tal d’estimular l’economia de la zona.
  5. Evita el plàstic: opta per aigua en ampolles de vidre reciclables i porta amb tu borses reutilitzables per fer servir en mercats i botigues en les quals compris.
  6. Dona suport a l’economia local: adquireix productes artesanals i records locals, encara que el preu sigui més elevat; contribuiràs positivament a l’economia de l destinació.
  7. Evita productes fets d’animals: aquest tipus d’articles són molt comuns en algunes zones exòtiques. Si els compres, pots contribuir al trànsit de productes fets d’animals, i en alguns casos d’aquells que estan en perill d’extinció.

A Caixa d’Enginyers apostem pel sector del turisme sostenible, ja que l’impacte d’aquesta modalitat de turisme comporta tres efectes positius: en l’aspecte econòmic per la millora de les infraestructures, la creació d’ocupació i un augment de l’activitat productiva de la destinació; en l’aspecte ambiental per la protecció i conservació de la biodiversitat; i en l’aspecte sociocultural pel respecte a les comunitats locals.