Articles guardats

Finances

“Valor o creixement?”, per Javier Castro

Video

Com cada dilluns, des de caixa d’Enginyers Gestió, ens ofereixen en directe píldores breus sobre actualitat econòmico-financera i fons d’nversió. En aquesta ocasió, en Javier Castro ens parla d’empreses amb Perfil Value i Perfil Growth.

La crisi financera de 2008 ha generat un entorn amb baixa inflació i baix creixement on el mercat va beneficiar aquelles empreses que mantenen un perfil Growth, companyies amb un alt creixement tot i que també amb valoracions més exigents, davant aquelles que manten un perfil Value, companyies tradicionalment líders de l’economia amb creixements similars al PIB i valoracions més atractives.

Les finances del comportament

Les finances del comportament ens aporten un motiu addicional per a entendre aquesta diferència de comportament entre:

  • Empreses Growth
  • Empreses Value

Els estudis realitzats sobre preses de decisions econòmiques han demostrat que, en línes generals, preferim evitar una pèrdua a obtenir un benefici, biaix emocional conegut com a aversió a la pèrdua. La situació viscuda després del 2008, on les empreses Value es van veure impactades pel fet que, en la seva majoria, tenien costos fixes molt elevats pel que una reducció a les vendes tingué un fort impacte en els beneficis; i, que des de l’inici de la recuperació, un gran número d’analistes anunciaren el final de la mateixa, ha contribuït a que la ha contribuido a que l’aversió a la perdua en les empreses Value hagi decantat la bança de la inversió cap a les empreses Growth.

La filosofia d’inversió de Caixa Enginyers Gestió

La filosofia d’inversió de Caixa Enginyers Gestió es centra en la recerca de companyies amb avantatges competitius sostenibles que es vegin beneficiades per tendències seculars a preus raonables.

Més enllà de les etiquetes que li atorgui el mercat, és important discernir els bons models de negoci. Per aquest motiu, considerem important mantenir una diversificació adequada que eviti la concentració del risc en un grup de companyies amb característiques similars.