Articles guardats
Impacte de la COVID-19 en el medi ambient

Actualitat Economia sostenible Social

Impacte de la COVID-19 en el medi ambient

Durant l’inici de la pandèmia per la COVID-19, en ple confinament, vam viure un període de canvis positius en la natura, tant en la flora i la fauna com en la reducció dels percentatges de contaminació i en la millora de la qualitat de l’aire i de l’aigua.

No obstant això, sense cap dubte, podem afirmar que els canvis van ser efímers. Els nivells de pol·lució han tornat a allò que eren, i tot apunta cap a un perillós escalfament futur, segons el nou informe d’Units en la Ciència 2021.

L’impacte de la COVID-19 en les temperatures

Aquest augment de les temperatures provoca fenòmens meteorològics extrems a escala mundial. La temperatura mitjana mundial durant els últims cinc anys va ser una de les més altes registrades. Segons aquest informe, és probable que les temperatures superin el llindar dels 1,5 °C per sobre dels nivells preindustrials durant els propers cinc anys.

L’augment del plàstic d’un sol ús

D’altra banda, l’ús de residus sòlids s’ha incrementat des d’abans de la pandèmia. La necessitat de fer servir productes mèdics d’un sol ús, no només en hospitals, també té un impacte negatiu en el medi ambient. Així, doncs, les mascaretes, els guants, equips de protecció personal, entre d’altres, s’han convertit en part de la nostra vida quotidiana i són residus de difícil degradació de gran persistència en el temps.

Tots aquests residus no es poden reciclar i s’hauran de llançar als abocadors o incinerar-los. A més, la majoria d’aquests estan fabricats amb plàstics, i la contaminació per aquest material és un dels principals problemes ambientals del planeta.

Aquesta situació que hem viscut hauria de ser una lliçó per millorar les nostres accions. Hem vist que el nostre planeta és vulnerable i els animals que hi viuen també. Així, doncs, ens hauria de servir per poder activar una economia que tingui una base sostenible per tal de disminuir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle.

Pla de recuperació per l’impacte de la covid-19

Davant de les greus repercussions econòmiques i socials, la Comissió Europea ha llançat un Pla de Recuperació per a Europa, els Fons Next Generation, que busca assentar les bases de la recuperació després de la COVID-19, sobre sostenibilitat i transició energètica, i sobre la transformació digital.