Articles guardats
L’energia eòlica com a element principal del futur per afrontar la crisi climàtica.

Actualitat Economia sostenible

L’energia eòlica com a element principal del futur per afrontar la crisi climàtica.

Des de la cimera pel clima de París el 2015 (COP21) s’està començant a treballar amb “l’Acord” de París. A la cimera del clima de Glasgow el 2021 (COP26) s’espera que es treballi en “l’Acció”.

En aquest sentit, en la Declaració Global dels Inversors 2021 als Governs sobre la Crisi Climàtica, Caixa d’Enginyers i Caixa Enginyers Gestió van signar un comunicat públic de la declaració per a la cimera del clima (COP26), en la qual han participat més de 700 inversors amb un volum sota gestió́ superior a 45 bilions d’euros.

Què demanem als governs?

En la carta a la qual ens adherim es demana als Governs el 2021 que:

  • Augmentin l’ambició climàtica.
  • Implementin polítiques climàtiques nacionals sòlides a curt termini.
  • Es comprometin a implementar la divulgació obligatòria de riscos climàtics.

Fa unes setmanes parlàvem sobre l’aigua com a element principal dels efectes de la crisi climàtica, i com a un dels pilars delfons d’inversió CdE ODS Impact ISR. En aquest article aprofitem per parlar de l’energia eòlica com a element principal del futur per afrontar la crisi climàtica.

Energia eòlica: Clau per a un futur verd?

Actualment, la generació elèctrica està monopolitzada per les fonts d’energia tradicionals, que generen electricitat a través de les reaccions de fissió nuclear i de la combustió de fonts fòssils com el petroli, el gas natural i el carbó.

En contraposició, es troben les energies renovables, que s’obtenen a través de fonts naturals “gairebé inesgotables” com el vent, la llum solar o l’aprofitament dels recursos hídrics.

Segons l’Agència Internacional de l’Energia (AIE), només el 29 % de la generació elèctrica a tot el món prové́ de les renovables, sent la hidroelèctrica la principal exponent de les energies netes.

Compromís dels països

Aquests últims anys, l’energia eòlica és un dels sectors energètics que més ràpid ha crescut. Segons alguns estudis, aquest recurs podria arribar a satisfer la demanda energètica global. Aquest seria un dels motius del creixent interès dels països a modificar el mix energètic en favor de les energies renovables i, en particular, de la generació eòlica.

Un dels exemples més significatius que mostra aquest convenciment per les energies renovables és l’Acord de París sobre el canvi climàtic (COP21), signat per gairebé 200 països, que té com a objectiu mantenir la temperatura mitjana mundial per sota de 2 °C respecte als nivells preindustrials, i s’haurien de dur a terme tots els esforços necessaris perquè no se superin els 1,5 °C fins al 2050.

L’última anàlisi realitzada per l’ONU mostra que les retallades previstes per al 2030 són un 7 % més grans ara que en els plans anteriors.

Però encara s’està lluny del que es necessita: en el millor dels escenaris, els països han de reduir les seves emissions un 22 % més del que s’ha promès fins ara per poder complir amb la meta dels 2 °C i en un 50 % si es vol aconseguir que l’escalfament només arribi als 1,5 °C.

(De moment, en la COP26 no s’està preveient un gran canvi com per poder millorar amb convicció aquests escenaris).

Un altre exemple que mostra el convenciment dels organismes podria ser el Marc sobre clima i energia per al 2030, adaptat pels dirigents de la UE, en el qual es van establir els següents objectius:

  • Almenys un 40 % de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (en relació amb els nivells de 1990).
  • Almenys un 32 % de quota d’energies renovables.
  • Almenys un 32,5 % de la millora de l’eficiència energètica.

Tots aquests compromisos van vinculats a un canvi de mentalitat en la societat i requereixen la conscienciació social perquè siguin realment aplicables, ja que, a través d’aquesta pressió, els governants es veuen obligats a apostar per les renovables.

Si t’has quedat amb ganes de més, escolta el nou podcast de Caixa d’Enginyers!