Articles guardats
Què és l’economia social?

Economia sostenible Social

Què és l’economia social?

Des de l’inici de l’activitat econòmica, el principal objectiu d’empreses i entitats sempre ha estat aconseguir el màxim benefici econòmic. Una empresa es considerava reeixida únicament pels seus assoliments financers, deixant de costat altres actius com la sostenibilitat, la societat o el medi ambient. Però des d’un temps enrere, aquest paradigma ha canviat i les companyies no busquen sols beneficis econòmics, sinó que busquen aportar valor, tant en els integrants com en la societat. Aquest tipus d’empreses es basen en l’economia social, un enfocament econòmic que posa a les persones i al medi ambient en el centre. En aquest article t’expliquem tot el que has de saber sobre l’economia social. Continue reading

Inversions sostenibles: fomentant un futur més responsable

Economia sostenible General

Inversions sostenibles: fomentant un futur més responsable

Alguna vegada t’has plantejat si les teves decisions financeres poden ajudar en la lluita contra el canvi climàtic i incentivar la transició energètica? Moltes persones inverteixen sense tenir en compte aspectes més enllà de la rendibilitat i el risc. Avui dia, existeixen altres factors que haurien de tenir-se en compte abans de triar una via d’inversió, com, per exemple, els criteris sostenibles. Per aquesta raó, cada vegada són més les empreses i inversors que busquen o ofereixen inversions responsables amb el medi ambient.  

Aquest enfocament innovador en la inversió, que busca generar retorns financers al mateix temps que promou el benestar social i ambiental, està guanyant terreny ràpidament i captant l’atenció d’inversors, empreses i governs a tot el món. En aquest article t’expliquem què són les inversions sostenibles i tots els seus detalls. Continue reading

Hipoteca inversa: Com funciona?

Actualitat Finances

Hipoteca inversa: Com funciona?

Una vegada arribada la jubilació, són moltes les persones que necessiten complementar la seva pensió amb uns ingressos extres. Aconseguir una estabilitat econòmica després de la jubilació pot ser en molts casos una tasca difícil.  

Existeixen diverses opcions amb les quals poder complementar els ingressos percebuts de la pensió o jubilació, com per exemple rendes o dividends. Però existeixen altres possibilitats poc conegudes que poden ajudar-te, com ho és la hipoteca inversa.  

En aquest article t’ensenyem tot el que has de saber sobre la hipoteca inversa: com funciona, quins són els requisits per a sol·licitar-la i quins són els seus principals avantatges i inconvenients. 

Com funciona la hipoteca inversa?  

La hipoteca inversa és un producte financer dissenyat específicament per a persones majors de 65 anys que són propietàries d’un habitatge. En lloc de fer pagaments mensuals al prestador, com en una hipoteca tradicional, en una hipoteca inversa, el prestadora paga al propietari de l’habitatge en forma de pagaments periòdics, una suma global o una línia de crèdit. En altres paraules, es tracta d’uns diners que el banc et donarà per la casa durant la teva vida mentre tu pots continuar utilitzant-la.  

El funcionament d’una hipoteca inversa és relativament simple. Una vegada que a una persona se li aprova una hipoteca inversa, pot rebre pagaments mensuals, una suma global o una línia de crèdit, segons la seva preferència. Aquests pagaments estan basats en el valor de l’habitatge, l’edat del prestatari i les taxes d’interès vigents. El prestatari no està obligat a realitzar pagaments mensuals mentre visqui en la propietat com a residència principal. A més, el deute de la hipoteca inversa no venç fins que el prestatari mori, bena l’habitatge o deixi d’utilitzar-la com a residència principal. 

Quins són els requisits?  

No tothom pot sol·licitar aquest tipus d’hipoteques. Aquest tipus de producte va dirigit a un públic molt concret, amb unes característiques molt específiques. Aquí et vam mostrar els principals requisits que necessites perquè puguis demanar una hipoteca inversa:  

 1. Ser major de seixanta-cinc anys o dependent: en tractar-se d’un producte dirigit a complementar una pensió, un dels principals requisits és que has de ser una persona major de seixanta-cinc anys o, en alguns casos, una persona dependent.
 2. Tenir habitatge en propietat: és un requisit indispensable per a poder sol·licitar-la, ja que els ingressos es perceben del valor del mateix habitatge.
 3. Sense deutes pendents: perquè et concedeixin una hipoteca inversa no pots tenir cap deute pendent de pagament. Has d’estar lliure de deutes.
 4. Aplicable només al primer habitatge o habitatge habitual: aquestes hipoteques només es concedeixen a primers habitatges. Has de demostrar que no és una segona residència i que és l’habitatge que utilitzes habitualment.
 5. Situada en nuclis urbans: l’habitatge ha d’estar valorada en més de 150.000 euros per a poder participar en el procés de sol·licitud d’aquesta mena d’hipoteques.
 6. Amb hereus: en tractar-se d’una hipoteca inversa, una vegada la persona mori o ja no vulgui percebre més el crèdit, tots aquests diners rebuts ha de retornar-se en forma de deute. Si la persona sol·licitant no té hereus, no hi haurà ningú que es faci càrrec del deute deixat, per la qual cosa no la concedeixen.
 7. Depenent de cada entitat, pot haver-hi requisits addicionals: cada entitat bancària té els seus propis requisits interns que has de conèixer abans de sol·licitar-la.

 Principals avantatges i inconvenients de la hipoteca inversa  

Les hipoteques inverses, igual que qualsevol altre producte financer, tenen avantatges i inconvenients que has de considerar abans de sol·licitar una.  

Avantatges  

 • Accés a ingressos extres: proporciona als propietaris d’habitatges una font de fons líquids. Això els permet utilitzar el valor acumulat en el seu habitatge per a cobrir despeses mèdiques, realitzar millores en la llar, pagar deutes pendents o simplement gaudir d’una major qualitat de vida en la jubilació.  
 • No hi ha pagaments mensuals: a diferència d’una hipoteca tradicional, on els prestataris han de fer pagaments mensuals al prestador, en una hipoteca inversa, no hi ha pagaments mensuals requerits mentre el prestatari visqui en la propietat com a residència principal. Això pot proporcionar un alleujament financer significatiu als jubilats amb ingressos limitats i ajudar-los a mantenir la seva qualitat de vida en la jubilació.  
 • Protecció contra la pèrdua de l’habitatge: una hipoteca inversa està recolzada per l’habitatge mateix, cosa que significa que els prestataris no poden deure més del que val l’habitatge al moment de vendre-la.  

Inconvenients  

 • Costos associats: La hipoteca inversa pot estar associada amb una sèrie de costos addicionals, que poden incloure honoraris, costos de tancament, assegurances hipotecàries i altres despeses associades. Aquests costos poden reduir el valor total que el prestatari rep de la hipoteca inversa.  
 • Interessos acumulats: A mesura que el prestatari rep pagaments mensuals o una suma global d’una hipoteca inversa, els interessos s’acumulen sobre el saldo pendent del deute. Això significa que el saldo del deute augmentarà amb el temps, la qual cosa pot reduir el patrimoni net de l’habitatge disponible per a heretar per part dels beneficiaris.  
 • Impacte en l’herència: Una hipoteca inversa redueix el patrimoni net de l’habitatge disponible per a heretar per part dels beneficiaris. A mesura que els interessos s’acumulen i el saldo del deute augmenta, pot haver-hi menys equitat en l’habitatge disponible per als hereus, la qual cosa pot afectar l’herència i la planificació patrimonial.  

La hipoteca inversa és una eina financera molt útil per a persones majors de seixanta-cinc anys que posseeixen un habitatge i desitgen accedir a fons líquids. No obstant això, com en tots els productes financers, busca assessorament professional abans de prendre una decisió. Amb la planificació adequada, una hipoteca inversa pot ser una opció viable per a assegurar una jubilació còmoda i financerament estable. 

Tot el que has de saber sobre la declaració de la renda 

Actualitat Empreses Finances General

Tot el que has de saber sobre la declaració de la renda 

El procés per a la presentació de la Declaració de la Renda de l’exercici 2023 abasta del 3 d’abril a l’1 de juliol de 2024, i el termini de domiciliació bancària és fins al 26 de juny de 2024. Si és la primera vegada que has de presentar-la, o simplement vols tenir més informació, aquest és l’article que estaves buscant.  

La Declaració de la Renda és un procés anual que han de dur a terme els contribuents per a informar l’Administració Tributària dels seus ingressos, deduccions i altres aspectes rellevants de la seva situació financera durant l’any fiscal. En aquest article trobaràs tota la informació necessària perquè puguis aclarir tots els teus dubtes relacionats amb la Declaració de la Renda: què és, com es presenta i quins aspectes claus has de tenir en compte. Continue reading

Reciclatge: aprèn a reciclar correctament els teus residus 

Economia sostenible General

Reciclatge: aprèn a reciclar correctament els teus residus 

En un món que cada vegada és més conscient de la importància de cuidar el medi ambient, el reciclatge és una pràctica imprescindible per minimitzar l’impacte negatiu dels residus en el planeta. Des de reduir la contaminació fins a conservar els recursos naturals, el reciclatge ofereix una varietat de beneficis que impacten directament en la salut del medi ambient i també en la nostra vida diària. Ara bé, per tal que el reciclatge sigui eficaç, és important aprendre a reciclar correctament els residus. En aquest article t’expliquem la importància de reciclar bé i com fer-ho. Continue reading

Fons de renda fixa: Per què triar-los?

Finances General

Fons de renda fixa: Per què triar-los?

Estàs pensant a invertir i no saps ni com ni per on començar? Els fons d’inversió poden ser un primer pas per a començar. Els fons d’inversió poden definir-se com una inversió col·lectiva en la qual diversos inversors confien la gestió dels seus fons a professionals financers amb la finalitat d’aconseguir majors rendibilitats.  

En altres articles del blog hem parlat dels fons d’inversió de manera general, donant una visió global de tots els tipus que existeixen. Avui t’expliquem detalladament el que són els fons de renda fixa, les seves principals característiques, avantatges, riscos i tot el que has de saber sobre aquests. 

Fons de renda fixa: Què són?  

La renda fixa és un tipus d’inversió que cobreix tots els actius financers pels quals l’emissor ha de pagar una quantitat predeterminada en un període també marcat. L’emissor garanteix la devolució del capital invertit i una rendibilitat a majors. A diferència de les accions, on els rendiments depenen de factors com l’acompliment de l’empresa o les fluctuacions del mercat, la renda fixa ofereix rendiments més predictibles, per la qual cosa es considera una inversió de baix risc.  

En invertir en actius menys volàtils, la possibilitat d’obtenir rendibilitats negatives és menor que en el cas d’altres fons en els quals s’inverteixi en renda variable. Malgrat ser fons amb menys risc, existeix la possibilitat de no aconseguir les rendibilitats esperades. 

Tipus de renda fixa  

Existeixen diferents classificacions de tipus de renda fixa segons diferents aspectes:  

Segons l’emissor  

 • Pública: està integrada per valors emesos per l’Estat, les comunitats autònomes i altres organismes públics. Un exemple d’aquesta mena d’actius serien les lletres del Tresor o els Bons de l’Estat. Es negocia en el Mercat de deute públic i és supervisada pel Banc d’Espanya.   
 • Privada: està emesa per empreses i entitats privades. Un exemple d’aquesta mena d’actius serien els bons corporatius, els dipòsits a termini fix i els pagarés d’empresa. Es negocia en l’Associació d’Intermediaris d’Actius Financers i és supervisada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors. 

Segons el termini de venciment  

 • A curt termini: tenen com a termini màxim divuit mesos. Tenen una major liquiditat, per la qual cosa són més fàcils de vendre en el mercat.  
 • A llarg termini: tenen com a termini mínim dos anys. Són més rendibles, però tenen més risc i menys liquiditat.

Principals avantatges i riscos  

Com tots els fons d’inversió, els de renda fixa també tenen una sèrie d’aspectes positius, però també negatius. Aquí et portem els principals avantatges i inconvenients d’invertir en renda fixa:  

Avantatges  

 • Sota risc associat: Un dels majors beneficis d’invertir en fons de renda fixa és la seguretat que proporciona. En invertir en bons i en altres instruments similars emesos per entitats sòlides, com a governs o empreses, les qualificacions creditícies són altes i tenen menys risc de no oferir les rendibilitats previstes.  
 • Flux d’ingressos estables: els fons de renda fixa, com bé indica el seu nom, proporcionen fluxos d’ingressos regulars a través dels pagaments d’interessos. El fet de tenir aquesta previsió d’ingressos, permet als inversors tenir una millor gestió de les seves finances personals. En comptar amb ingressos regulars, poden complir amb les seves metes financeres amb major estabilitat.  
 • Diversificació: Els fons de renda fixa solen invertir en una cartera diversificada de bons i altres valors de deute. Això ajuda a reduir el risc en distribuir la inversió en diferents emissors, sectors i geografies.

Desavantatges  

 • Retorns més baixos: En general, els fons de renda fixa tendeixen a oferir retorns més baixos en comparació amb altres tipus d’inversions, com les accions. Això es deu al fet que els bons i altres instruments de deute solen tenir taxes d’interès més baixes i, per tant, generen menys ingressos per als inversors.  
 • Falta de liquiditat: Alguns bons poden ser menys líquids que altres instruments financers, la qual cosa pot dificultar la venda de bons en moments de necessitat o volatilitat del mercat. La falta de liquiditat pot resultar en preus de venda més baixos o en la impossibilitat de vendre els bons en absolut.  
 • Risc d’incompliment: Si una empresa o institució que va emetre deute no pot pagar els seus deutes, els inversors poden perdre part o tots els seus diners.  

Com has pogut veure, invertir en fons de renda fixa té tant avantatges com inconvenients. Depèn del perfil inversor de cada individu, optarà per aquesta mena de fons o per uns altres amb característiques diferents, menys conservadors i amb majors rendibilitats. En Caixa Enginyers comptem amb fons de renda fixa perquè puguis començar a invertir si encara no t’has atrevit a fer-ho.

5 consells per a reduir la teva petjada de carboni

Actualitat Economia sostenible Social

5 consells per a reduir la teva petjada de carboni

La petjada de carboni és un dels indicadors que millor reflecteix l’impacte ambiental que causem els humans en el planeta. A pesar que la contaminació ha disminuït des de 2008, les llars espanyoles es proclamen amb un 23% del total d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle en 2021, segons dades de l’INE. La petjada de carboni és important per a prendre mesures i posar en marxa les iniciatives necessàries per a reduir-la al màxim, començant per cadascun de nosaltres en el nostre dia a dia.  

Moltes de les tasques que realitzem diàriament generen un gran augment de la petjada de carboni: des d’agafar el cotxe per a anar a treballar, fins a encendre la rentadora o veure la televisió. Gairebé tot el que fem té un impacte en el planeta, i és la nostra responsabilitat intentar mitigar aquests efectes. Per això, avui et portem 5 consells que poden ajudar-te a reduir la teva petjada de carboni en el teu dia a dia. Continue reading

Principals beneficis del rènting

Actualitat Empreses Finances

Principals beneficis del rènting

La compra d’un telèfon, un vehicle o de qualsevol altre producte que signifiqui desemborsar una suma important de diners, és una decisió important que molta gent pren amb cura, avaluant amb detall les opcions i alternatives que existeixen en el mercat. Encara que sembla que només existeix l’opció de comprar o aconseguir de segona mà, actualment hi ha altres alternatives que poden ser més adequades segons l’ús que se li donarà al producte adquirit.  

Una d’aquestes alternatives a la compra convencional és el rènting, que s’ha convertit en una opció cada vegada més popular per a particulars i empreses, gràcies a la seva flexibilitat i comoditat. T’expliquem tot el que has de saber sobre aquesta forma de lloguer.Continue reading

Què és i com funciona la Borsa de valors?

Actualitat Finances

Què és i com funciona la Borsa de valors?

Quan un individu pensa a invertir, són moltes les opcions que pot valorar abans de triar un mètode per a fer-lo. Una de les principals idees que segurament passa per la seva ment sigui la d‘invertir en borsa. El mateix passa amb aquelles grans empreses que busquen finançament. Segurament una de les seves opcions és la sortida a borsa, però què significa realment això? Què comporta invertir o sortir en borsa?  

La Borsa de valors és un component fonamental del sistema econòmic global. La borsa és important tant per als inversors com per a les empreses. Aquestes últimes obtenen finançament i els inversors compren i venen actius financers, establint així un mecanisme clau en les economies dels països. En aquest article t’expliquem què és la borsa i com funciona. Continue reading

Aerotèrmia: coneix la revolució de l’eficiència energètica

Actualitat Economia sostenible

Aerotèrmia: coneix la revolució de l’eficiència energètica

Les fonts d’energia renovables exerceixen un paper crucial en el panorama energètic actual i futur. La seva importància radica en diversos aspectes que abasten des de la mitigació del canvi climàtic fins a la seguretat energètica i l’impuls de la innovació tecnològica.  

En el context del creixent interès per fonts d’energia més sostenibles i eficients, cada vegada són més les llars i empreses que aposten per integrar-les. L’energia solar fotovoltaica és la font d’energia renovable més comuna en les llars espanyoles, però existeixen altres alternatives encara poc explorades que estan guanyant terreny. Una d’aquestes alternatives és l’aerotèrmia. En aquest article et comptem tot el que has de saber sobre aquesta forma d’energia renovable.  Continue reading